Me allekirjoittaneet edellytämme kaupunkia antamaan suosituksen Helsingin seudun liikenteelle (HSL) muuttaa ohjeistusta polkupyörän kuljettamisesta junassa niin, että jatkossa polkupyörät saa ottaa junaan kaikkina vuorokauden aikoina, paitsi silloin, kun junassa ei ole tilaa. Yhdenmukaistetaan polkupyörän kuljetus samanlaiseksi kuin metrossa.

Perusteluita

1. Vantaa on pääkaupunkiseudun ilmastostrategian yhteydessä sitoutunut lisäämään pyöräilyn osuutta saavuttaakseen ilmastotavoitteensa. Ilmastopäästöjen ohella pyöräily auttaa vähentämään myös melu-, pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöjä.

2. Liikkumistutkimusten mukaan pyöräilyn kulkutapaosuus on pysynyt lähes muuttumattomana 1980-luvulta.
( HLJ 2015, Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012).

3. Tutkimusten mukaan työmatkaliikenteessä pyöräilyn osuus pienenee sitä mukaan, kun työmatka pitenee. Tämä muutos mahdollistaisi työmatkaliikenteen kulkutapaosuuden kasvun.