Koululaisten opintoretket museoihin, näyttelyihin ja jopa kirjastoon ovat vähentyneet viime vuosina koulujen tiukentuneen talouden johdosta.

Syynä on bussilippujen maksullisuus. Kun 25 oppilaan luokka lähtee Vantaalta Helsinkiin, ovat sen HSL-bussikulut 125 euroa. Mutta kun koulussa on luokkia 30–40 kpl, maksaa jo yksikin retki joka luokalle tarjottuna yhteensä 3750–5000 euroa. Niinpä monessa koulussa on rajattu opintoretket yhteen retkeen per lukuvuosi.

Tämä on vastoin uutta opetussuunnitelmaa, jossa korostetaan koulun ulkopuolella, aidossa ympäristössä tapahtuvaa oppimista.

Kouluretket ovat myös joillekin lapsille ainoa mahdollisuus päästä näkemään muutakin kuin omaa lähiötään. Niillä on tärkeä tasa-arvoistava merkitys.

Sekä Helsingissä että Espoossa on tehty valtuustoaloitteet siitä, että kaupungit edellyttäisivät Helsingin Seudun Liikennelaitosta arvioimaan maksuttomien koululaisretkien kustannusvaikutukset ja että kaupunki suosittaisi HSL siirtyvän maksuttomiin kouluryhmien bussimatkoihin, kun ryhmät liikkuvat opettajan johdolla arkisin klo 10.00–15.00.

Klo 10.00–15.00 välillä koululaisryhmät eivät kuormita ruuhkaliikennettä. Todennäköisesti niistä ei olisi juurikaan lisäkuluja HSL:lle.

Päätös kuuluu HSL:n päätöselimille, mutta kaupungit voivat vauhdittaa myönteisen päätöksen syntymistä. HSL johtokunta suhtautuu myönteisesti, mutta sanoo että kaikkien kaupunkien tahto tarvitaan. Helsingissä kaupunginhallitus ja Espoossa sivistyslautakunta ovat aloitteiden perusteella päättäneet edistää asiaa HSL:n suuntaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki edellyttää HSL:ää arvioimaan maksuttomien koululaisretkien kustannusvaikutukset arkisin klo 10.00–15.00, sekä varautumaan em. retkiin vuoden 2018 budjetin laadinnassa.