Vihreä valtuustoryhmä uusi aloitteen Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta irtautumiseksi uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa maanantaina 12.6. Aloite keräsi valtuustosalista 21 allekirjoitusta.

– Vantaan ja Helsingin kaupunginvaltuustoissa tehtiin alkuvuodesta 2017 lähes samansisältöiset aloitteet Vantaan Energian irrottamiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Vantaan kaupunginhallitukselta aloite sai kielteisen vastauksen, mutta Helsingin valtuusto otti aloitteen sisältöön myönteisen kannan, ja aloite päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Tilanne on siis muuttunut ratkaisevalla tavalla siitä, kun Vantaan kaupunginhallitus antoi vastauksensa edelliseen asiaa käsitelleeseen aloitteeseen, uusimista perustelee aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Timo Juurikkala.

– Hankkeessa mukana pysyminen muodostaa merkittävän taloudellisen riskin Vantaan Energialle ja sitä kautta myös sen omistajille eli vantaalaisille ja helsinkiläisille veronmaksajille. Lisäksi Fennovoimaan liittyy isoja riskejä mm. aikataulun ja kustannusten, ydinjäteratkaisun, EU:n energiapolitiikan ym. suhteen, Juurikkala jatkaa.

Aloite kokonaisuudessaan alla.

Lisätietoja

Timo Juurikkala, 040 5554013, timo.juurikkala@vantaanvihreat.fi

**
Valtuustoaloite Vantaan Energian irrottautumiseksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta

Vantaan ja Helsingin kaupunkien yhdessä omistama Vantaan Energia Oy on noin viiden prosentin omistusosuudella mukana Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeessa. Vantaan Energia on suurin kuntataustainen Fennovoiman omistaja.

Kuntaomistajan kannalta merkittävin Fennovoiman ydinvoimalan riskeistä liittyy hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen. Ennusteet ja arviot sähkön tulevaisuuden markkinahinnoista ovat pääsääntöisesti tuntuvasti matalampia kuin Hanhikivi 1 -voimalan tuottaman sähkön arvioitu omakustannushinta. Mankala-periaatteen mukaan hankkeen osakkaat sitoutuvat ostamaan tuotetun sähkön omakustannushintaan.

Näin ollen hankkeessa mukana pysyminen muodostaa merkittävän taloudellisen riskin Vantaan Energialle ja sitä kautta myös sen omistajille eli vantaalaisille ja helsinkiläisille veronmaksajille. Tämän lisäksi Fennovoimaan liittyy isoja riskejä mm. aikataulun ja kustannusten, ydinjäteratkaisun, EU:n energiapolitiikan ym. suhteen.

Vantaan ja Helsingin kaupunginvaltuustoissa tehtiin alkuvuodesta 2017 lähes samansisältöiset aloitteet Vantaan Energian irrottamiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (Vantaa KV 23.1.2017). Vantaan kaupunginhallitukselta aloite sai kielteisen vastauksen (KH 8.5.2017), mutta Helsingin valtuusto otti aloitteen sisältöön myönteisen kannan, ja aloite päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Tilanne on siis muuttunut ratkaisevalla tavalla siitä, kun Vantaan kaupunginhallitus antoi vastauksensa edelliseen tätä asiaa käsitelleeseen aloitteeseen.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaa käynnistää neuvottelut sekä yhteiset omistajaohjaustoimet vähemmistöomistaja Helsingin kanssa.

Omistajien tulee tehdä/teettää laajapohjainen riskiarvio Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Samassa yhteydessä tulee selvittää, millaisin ehdoin ja menettelytavoin hankkeesta irrottautuminen on mahdollista.

Näiden arvioiden perusteella on mahdollista tehdä päätökset irrottautumistoimien käynnistämisestä.