Uusi kaupunginvaltuusto kävi ensimmäisessä kokouksessaan maanantaina 12.6. keskustelua vuoden 2018 talousarvion kehyksestä.

– Useimmat valtuutetuista, elleivät kaikki, ovat käyneet lasten ja nuorten hyvinvoinnista keskustelua vaalikentillä. Uskallan väittää, että kävimme huhtikuussa koulu- ja sisäilmavaalit. Kuntalaiset kantavat huolta koulu- ja päiväkotikiinteistöjen sisäilma-asioista, opetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta sekä päivähoidon saatavuudesta perheiden arjessa. Tähän huoleen on vastattava talousarviota laadittaessa, vaatii Vantaan Vihreiden puheenjohtaja, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Eve Rämö.

– Kaupungin kiinteistöjen, varsinkin päiväkoti- ja koulurakennusten kunto, tulee selvittää laajasti. On ensiarvoisen tärkeää, että sairaat päiväkoti- ja koulukiinteistöt korjataan tai korvataan nopealla aikataululla. Ymmärrämme hyvin, että kiinteistöjen korjaaminen tulee vaatimaan merkittäviä taloudellisia panostuksia. Vastaavasti uskomme tämän vähentävän sairastumisia, joista koituu merkittäviä kustannuksia. Kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna tässä on mainio sijoituskohde. Haluamme samalla laajentaa virkamiesvalmistelijoiden työkalupakkia uudenlaisilla rahoitusmalleilla, kuten elinkaari- ja leasing-malleilla, listaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Anssi Aura.

– Viesti, jonka kuulemme Vantaan päiväkodeista on monin paikoin karua kuultavaa. Lapsi- ja sitä kautta työmäärä on lisääntynyt, ryhmissä on jopa 28 lasta. Vaikka osaa heistä pidetään kirjauksissa ns. puolikkaina lapsina, ovat he kuitenkin kokonaisia lapsia, joista monella on myös jokin erityisen tuen tarve. Sijaisia ei hankita tai niiden käyttö on ajettu minimiin. Henkilökunta ja sitä myöten lapset joustavat. Tämä on ajanut tilanteeseen, jossa Vantaa ei houkuttele pätevää henkilökuntaa eikä se pian houkuttele myöskään lapsiperheitä. Uuden valtuuston on muistettava tänä syksynä, että meidän tehtävämme on huolehtia vantaalaisten lasten hyvinvoinnin lisäksi myös lastemme parissa työtään tekevistä ammattilaisista. Meidän on pystyttävä yhdessä löytämään ja varaamaan sellaiset resurssit, että päiväkotien henkilökunnalla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, painottaa valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Emmi Pajunen.

Lisätietoja
Eve Rämö, 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi
Anssi Aura, 044 999 8888, anssi.aura@vantaanvirheat.fi
Emmi Pajunen, 045 675 0201, emmi.pajunen@vantaanvihreat.fi