Oppimisen ja kehittymisen yhteydessä puhutaan oman mukavuusalueen ylittämisestä. Uusiin haasteisiin tartutaan ja niitä kohdataan siitä huolimatta, että ei ole vielä kokemuksen tuomaa varmuutta. Tässä kohden kannattelee kiinnostus, innostus ja motivaatio, sekä ryhmän tuki.

Näillä tunnelmilla lähdin uuden Vantaan kunnanvaltuuston ensimmäiseen kokoukseen. Valtuuston 67 jäsenestä 43% on uusia, joten uskoisin että en ollut salin ainoa, joka koki jännitystä ja epävarmuutta. Opittavaa, ymmärrettävää ja perehdyttävää riittää. Jokaisella valtuutetulla on uskoakseni tavoitteena toimia kuntamme parhaaksi. Eli suunta on sama. Mielenkiinnolla odotan sitä, miten paljon erilaisia tarkastelukulmia ja keinoja nousee esille ja miten niistä neuvotellaan ja millaisiin päätöksiin valtuustossa lopulta päädytään.

Jännitystä aiheutti valtuuston ensimmäisen kokouksen lisäksi valtakunnan poliittinen tilanne ja perussuomalaisten puheenjohtajavalintaa seurannut hallituskriisi.


Vihreiden valtuustoryhmäläisiä seuraamassa pääministeri Sipilän tiedotustilaisuutta

Uuden valtuuston ensimmäisen kokouksen avasi perinteen mukaisesti valtuuston vanhin. Puhe oli kunnianosoitus 100-vuotiaalle Suomelle. Puheensa lopuksi hän lainasi edellisen kauden vanhimman puheen sanoja: ”kilpaillaan toistemme kunnioittamisesta.” Tämä on mielestäni hyvä lähtökohta kaikelle yhteistyölle, ja sen tulee koskea koko yhteiskuntaa, ei ainoastaan valtuustoa.

Valtuuston ensimmäisenä tehtävänä oli päättää lautakuntien luottamustoimista. Paikkoja oli valmisteltu huolella etukäteen valtuustoryhmissä ja ryhmien välillä ja sen ansiosta päätöksenteko oli pääosin rivakkaa. Perussuomalaisten valtuustoryhmän sisällä kuluneen vuorokauden aikana tapahtuneet muutokset viivästyttivät kokousta joissakin kohdissa, sillä muutosten vuoksi oli puheenjohtajien kokoonnuttava muokkaamaan luottamustoimiesityksiä henkilövalintojen ja määrien suhteen. Pääsimme myös äänestämään joidenkin lautakuntien jäsenten määrästä. Omalla kohdallani päätettiin, että minusta tulee ympäristölautakunnan puheenjohtaja. Pesti on vastuullinen ja mielenkiintoinen ja olen ilahtunut niistä haasteista ja mahdollisuuksista, joita tehtävä tarjoaa. Vihreiden valtuustoryhmässä on laajaa osaamista ja perehtyneisyyttä, joita voidaan hyödyntää kunkin lautakunnan asioissa. Uuden kunnanvaltuuston puheenjohtajan Antti Lindtmanin sanoin: ”Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat kulkea pitkälle, kulje yhdessä.”

Luottamustoimivaalien jälkeen siirryttiin osavuosikatsauksen käsittelyyn. Kaupunginjohtaja Kari Nenonen avasi käsittelyn kertomalla kaupungin taloustilanteesta. On ilahduttavaa kuulla kuntamme talouden hienoisesta parantumisesta. Jonkin verran keskustelua heräsi salissa siitä, miten realistisia ovat muun muassa tilastot työttömien määrän laskusta, jos niitä ei tarkastella rinnan työllistyneiden määrän kanssa. Puheenvuoronsa lopuksi Nenonen ilmoitti yllätykseksemme eläköityvänsä loppuvuodesta 2017. Tämä saa aikaan muutoksia kaupungin sisällä. Mielenkiinnolla odotamme siis näitäkin uusia tuulia. Suurena haasteena on jatkossa ylläpitää talouden varovainen noususuunta ja samalla turvata kuntalaisten hyvinvointi riittävän laadukkailla palveluilla.

Seuraavaksi siirryttiin vuoden 2018 talousarviolaadinnan kehykseen. Tämä oli kohta, jossa useat uudet ja vanhat valtuutetut halusivat nostaa itselleen ja ryhmälle tärkeitä asioita esille; puheenvuoropyyntöjä ilmestyi taululle paljon. Säästöjen ja investointien kohteet herättävät ilmeisen paljon huolta. Vihreiden valtuustoryhmä oli varsin aktiivinen. Ryhmän puheenjohtaja Anssi Aura piti erinomaisen ja kokoavan puheen niistä tärkeistä asioista, joita ryhmässämme on nostettu esille. Puheessa kuuluivat kuntalaisten viestit, joita olemme vaalikentillä ja muissa yhteyksissä saaneet. Sisäilma-asiat ja siihen liittyvät riskit, korjaaminen ja rakentaminen ovat asioita, joita nostetiin esille monelta eri kantilta myös Auran puheenvuoron lisäksi. Erityisen positiivinen asia on, että huoli sisäilma-asioista on valtuuston puheissa muutoinkin; myös uusi puheenjohtaja Lindtman nosti asian esille omassa avauspuheenvuorossaan. Vihreiden valtuutettu Sveta Silvennoinen puhui asiantuntevasti puurakentamisesta ja Vantaan mahdollisuuksista toimia puurakentamisen osaamisen näyteikkunana. Muita tärkeitä ja hyviä puheenvuoroja käytettiin mm. lastensuojelun tilasta, varhaiskasvatushenkilöstön työssäjaksamisesta sekä nuorisotyöttömyydestä ja syrjäytymisestä. Itse puhuin opetuksen ja kasvatuksen laadusta. Voin sanoa, että olin alussa mainitsemallani epämukavuusalueella, mutta sekin ensimmäinen askel oli otettava, jotta voi jatkaa siinä työssä, joka nyt innoittaa ja motivoi. Voin myös sanoa, että olen äärimmäisen ylpeä vihreiden valtuustoryhmästä ja siitä, että minulla on kunnia olla osa tätä osaavaa, sitoutunutta ja yhteistyökykyistä joukkoa.

Ilta oli jo pitkällä, mutta esityslistassa oli vielä runsaasti kohtia jäljellä. Kävimme läpi aloitteita ja niihin annettuja vastineita. Auran 24.4 jättämä aloite suosituksen antamisesta HSL:lle koskien polkupyörien kuljettamista lähijunissa kaikkina aikoina sai aikaan hilpeyttä, sillä 19.6 alkaen tämä on jo luvallista.

Esityslistalla ollut kaavamuutos Kiilan alueella oli saanut vihreiden valtuutetun Vaula Norrenan valppaaksi. Asiaa käsiteltiin aluksi pikaisesti vihreiden valtuustoryhmässä Norrenan aloitteesta. Huoli alueen pohjavedestä, päijännetunnelista ja ympäristöstä sekä vähäinen tieto tästä päätettävästä asiasta sai ryhmän tekemään päätöksen, että asiaa esitetään Norrenan johdolla pöydälle pantavaksi. (Lukuisten muiden uusien asioiden lisäksi oli tämäkin termi minulle uusi. Jouduin varmistamaan sen merkityksen ja se siis tarkoittaa, että asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.) Tämä antaisi mahdollisuuden perehtyä asiaan syvemmin. Valtuuston äänestyksessä pöydälle pano hävisi yhdellä äänellä ja asian käsittely jatkui. Perusuomalaisten valtuutettu Liinakoski puhui Kiilan alueen huolestuttavasta pohjavesitilanteesta, mikä mahdollisesti sai kokoomuksen Tapani Mäkisen ehdottamaan uudelleen asian pöydällepanoa. Hämmentävässä ja piirun verran sekavassa tilanteessa puheenjohtajamme Aura reagoi nopeasti ja esitti asian palauttamista valmisteluun. Tähän päädyttiin lopulta valtuustossa yksimielisesti.

Se, minkä tervetulleen opin ja palautuksen sain tästä uutena valtuutettuna, on huolellisen perehtymisen tarpeellisuus. Ja riittävän ajoissa, jotta asiat voidaan käsitellä omassa valtuustoryhmässä. Norrenalle kiitos valppaudesta ja perehtymisestä. Erinomainen malli meille aloittelijoille.

Kokous päätettiin lopulta 0:00. Tuo kuuden tunnin maratonkokous oli ensikertalaiselle erittäin mielenkiintoinen kokemus.


Vaula Norrena ja muutama muu vihreiden valtuutettu onnellisena sen jälkeen kun Kiilan alueen kaavamuutos päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun

12.6.2017 valtuustosta raportoi Maija Rautavaara