Pelastakaa Lapset järjestön mukaan Suomessa elää jopa 160 000 lasta ja nuorta köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa. Suomalaisista 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Tilanne on erityisen synkkä pienituloisten perheiden lapsilla.

Suomen Lukiolaisten Liiton selvityksen mukaan lukion kokonaiskustannukset opiskelijalle ovat kolmen vuoden aikana jopa 2600 euroa. Ammattioppilaitoksessa kulut voivat olla tätäkin korkeampia työvälineiden hankinnan vuoksi. Ammatillisen koulutuksen kustannuksista ei kuitenkaan järjestelmällisesti saatavilla tarvittavia tietoja.

Vuoden 2018 nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan joka neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo rahapulan vaikuttaneen opintojen keskeytymiseen. Kokonaan ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet kertoo rahanpuutteen karsineen heidän opiskeluvaihtoehtojaan.

Koulutuksen periytyminen on uhka mahdollisuuksien tasa-arvolle ja yhdenvertaiselle yhteiskunnalle.

Yllä olevan johdosta me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Vantaan kaupunki

a) selvittää missä määrin toisen asteen koulutuksen keskeytykset johtuvat taloudellisista syistä,
b) selvittää ammatillisen koulutuksen, Vantaan ammattiopisto Varian ja Kauppiaitten kauppaoppilaitoksen koulutuksen vuosittaiset kustannukset opiskelijoille,
c) selvittää millaisia tukimalleja tai oppimateriaalien tarjontatapoja toisella asteella voitaisiin antaa ja millaisia kustannuksia tämä aiheuttaisi kaupungille,
d) ja esitämme, että kaupunki kehittää tiedonsaantia ja taloudellisen tuen muotoja toisen asteen opiskelijoille yhteistyössä järjestöjen ja oppilaitosten kanssa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Joel Linnanmäki ja 48 muuta allekirjoittajaa 28.8.2017