Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan maanantaina 25.9. Östersundomin yhteistä yleiskaavaehdotusta.

Vantaan Vihreät suosittaa alueelle pikaratikkaa yhden metrorunkolinjan sijaan. Yhden metrolinjan hinnalla saataisiin kokonainen pikaratikkaverkosto, jossa myös poikittaisliikenne toimisi nopeilla yhteyksillä. Pikaratikka kulkee 70 km/h ja on kapasiteetiltaan jopa metroa parempi.

Rakennuskustannukset metro/pikaratikka:
• Pikaratikka 10 miljoonaa euroa / km, sisältää pysäkit
• Metro 17-33 miljoonaa euroa / km
• Metroasemat: tunneliasemat 40 miljoonaa euroa / kappale, pinta-asemat 8,2 miljoonaa euroa / kappale.
(Lähde: Helsingin kaupunki, 2015)

Vantaa valmistelee omassa yleiskaavassaan pikaratikkaverkostoa paikkaamaan kehnoja poikittaisliikenneyhteyksiä Hakunilasta Myyrmäkeen ja mahdollisesti Leppävaaraan asti.

– Puolet Östersundomin matkoista suuntautuu keskustan ulkopuoliseen Helsinkiin ja Vantaalle, jonne pikaratikkalinjasto voi tarjota suoria ja nopeita yhteyksiä. Östersundomin pikaratikka palvelisi koko pääkaupunkiseudun liikennetarpeita paremmin kuin metro, toteaa valtuuston 2. varapuheenjohtaja Sirpa Kauppinen.

Siksi vihreä valtuustoryhmä esittää pikaratikan lisäämistä kaupungin Östersundomin yleiskaavaa koskevaan lausuntoon kaupunginvaltuustossa maanantaina 25.9.

Vihreät korostavat myös viheryhteyksien ja luontoarvojen turvaamista Östersundomissa vahvemmin kuin mitä yleiskaavaehdotuksessa on esitetty.

– Östersundomista ja Natura-alueista on väännetty jo pitkään. Uudessa kaavaluonnoksessa huomioidaan luontoarvoja aiempaa luonnosta paremmin, mutta edelleen liian kapeasti. Kun kaupungistuminen ja rakentaminen kiihtyy, on muistettava turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Östersundomin alueella tämä on erityisen tärkeää, kun suurta asukasmäärää yritetään sovittaa Sipoonkorven kansallispuiston ja merkittävien Natura-alueiden lomaan. Meidän on turvattava muiden lajien ja luontotyyppien elinolosuhteet, jotta itse voisimme hyvin, painottaa ympäristölautakunnan puheenjohtaja Maija Rautavaara.

Lisätietoja:
Sirpa Siru Kauppinen, 040 540 4691, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi
Maija Rautavaara, 050 330 2636 maija.rautavaara@vantaanvihreat.fi