Vantaalle on tarjolla kaksi erittäin pätevää kaupunginjohtajaehdokasta, Jukka-Pekka Ujula ja Ritva Viljanen. Vihreät painottaa valinnassaan johtajan vahvoja verkostoja, kokemusta juuri Vantaalle tärkeissä haasteissa sekä sosiaalisesti vastuullista, myös ympäristönäkökulman huomioon ottavaa arvopohjaa.

Ritva Viljasen tavoin Vihreät haluaa Vantaalle Suomen parhaat perheiden palvelut, elinkeinoelämään yrittäjyyden metropolin sekä omaleimaisen, Vantaan profiiliin sopivan rennon ja rohkean kaupunkielämän.

– Vaikka Vantaan kasvu on nyt poikkeuksellisen nopeaa, verotulojen kasvua vielä odotetaan. Palvelutarpeen kasvu on haaste tiukassa taloustilanteessa. Suomen kansainvälisin kaupunki tarvitsee myös osaavaa kotouttamista, jotta muualta tulleet lapset ja aikuiset pääsevät yhteiskuntaan osallisiksi, työssä käyviksi jäseniksi. Siksi on tärkeää saada kaupunginjohtajaksi ammattijohtaja, jolla on jo runsaasti näyttöjä juuri tämänkaltaisista haasteista, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Anssi Aura viitaten Viljasen kokemukseen Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana sekä sisäministeriön kansliapäällikkönä.

– Kaupunginjohtajan valmiit verkostot valtionhallintoon ja pääkaupunkiseudun muihin kuntiin koituvat Vantaan eduksi päivittäin. Viljanen näkee myös kansainvälisyyden ja vihreän talouden kilpailutekijänä, mikä on Vihreille tärkeää. Lisäksi Viljanen on vantaalainen yli 30 vuoden ajalta, hän on elänyt lapsiperheen arjen Vantaalla ja tuntee kaupungin kuntalaisen näkökulmasta. Hän on vantaalaisittain rento ja rohkea tyyppi ja antaa pirteät kasvot kaupungille, mikä on vielä kiva lisäbonus, täydentää vihreän valtuustoryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Eve Rämö.

Vantaan vihreä valtuustoryhmä kannattaa Ritva Viljasta maanantain 13.11. kaupunginvaltuustossa käytävässä kaupunginjohtajaäänestyksessä.

Lisätietoja:
Anssi Aura, 044 999 8888, anssi.aura@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi