Vantaan Vihreät iloitsee Vantaan tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite sisältyy niin vuoden 2018 talousarviokirjaan kuin maanantaina 11.12. valtuustossa hyväksyttävään valtuustokauden strategiaankin. Naapurikaupungeista Espoo tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030 ja Helsinki vuonna 2035.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii jämäköitä toimia ja määrätietoista kehitystä kohti päästötöntä ja vähäjätteistä kaupunkia. Vantaa laatii parhaillaan resurssiviisauden tiekarttaa toimista, joilla tavoite saavutetaan.

– Vantaa rakentaa lähivuosina sadoilla miljoonilla euroilla. Puurakentaminen tuottaa huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin betonirakentaminen. Esimerkiksi hirsikoulu on ilmastoteko. Myös rakennuksen eliniän merkitys on suuri. Siksi julkisen rakentamisen laatu on varmistettava. Lähiöiden perusparannuksissa ja uudisrakentamisissa tulee panostaa energialaskun pienentämiseen, kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Sirpa Siru Kauppinen listaa keinoja.

Vantaan Vihreät vaatii, että uusiutuvan energian käyttöä lisätään eikä turpeen polttoa aloiteta.

– Turve on kivihiiltä pahempi kasvihuonekaasujen tuottaja eikä millään tavalla välttämätön energiantuotannon sivupolttoaineena. On olemassa biokattiloita, jotka toimivat myös ilman turvetta. Energiatehokkuuden edistäminen uusiutuvaan energiaan siirtymisen rinnalla lisää energiainnovaatioiden kehitystä ja tukee alan yritysten kasvua. Vantaalla on mahdollisuus nousta energiansäästöratkaisujen näyteikkunaksi, tiivistää kaupunginvaltuutettu Sveta Silvennoinen-Hiisku.

– Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi joukkoliikenteestä on tehtävä aito vaihtoehto yksityisautoilulle. Tähän päästään edullisilla lipunhinnoilla sekä nopealla ja kattavalla joukkoliikenneverkostolla. Poikittainen pikaraitiotie Hakunilasta Aviapolikseen olisi verkostoon kaivattu lisä, listaa HSL:n hallituksessa vaikuttava Sirpa Siru Kauppinen.

Vantaan Vihreät muistuttaa, että onnistuakseen hiilineutraali Vantaa 2030 vaatii pitkäaikaista sitoutumista sekä julkisen ja yksityisen sektorin keskinäistä yhteistyötä. Myös asukkaille ja yrityksille pitää luoda edellytykset vähentää helposti kasvihuonekaasupäästöjä omassa toiminnassaan.

Lisätietoja:
Sirpa Siru Kauppinen, ympäristötekniikan M.Sc., 040 540 4691, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi

Sveta Silvennoinen-Hiisku, ympäristöekologian M.Sc., 040 935 3308, sveta.silvennoinen@vantaanvihreat.fi