Lasten oikeuksien päivänä vuonna 2017 yli tuhat sosiaalityöntekijää ja sosiaalityön opiskelijaa allekirjoittivat vetoomuksen lasten oikeudesta suojeluun ja lastensuojelun resurssien korjaamisesta.

Vetoomuksessa ammattilaiset vetoavat päättäjiin asiakasmäärien kohtuullistamiseksi: ”Pidämme tärkeänä, että kuntien johto ja poliittiset päättäjät niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla ottavat nyt vastuun lastensuojelun työolojen ja asiakasmäärien kohtuullistamisesta.”

Vantaalla tehtiin vuoden 2016 aikana 8207 lastensuojeluilmoitusta, joiden kohteena oli 4392 lasta, eli jopa 9,4% 0-17-vuotiaasta väestöstä. Kaikkiaan vuonna 2016 Vantaalla lastensuojelun asiakkaina (avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto) oli yhteensä 3474 lasta, eli 7,5% 0-17-vuotiaasta väestöstä.

Lapsiasiavaltuutetun lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriölle todetaan, että asiakasmäärät olisi hyvä rajoittaa lyhyellä aikavälillä 20-30 asiakkaaseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Huostaanoton syyt ja taustat (HuosTa) –tutkimuksen mukaan vaativa lastensuojelutyö edellyttää sitä, että yksi sosiaalityöntekijä voi laadukkaasti hoitaa korkeintaan 15 lapsen asiaa vuodessa.

Ruotsissa lainsäädäntö rajoittaa yhden sosiaalityöntekijän asiakasmääräksi enintään 35 asiakasta ja myös Suomessa valvonnan lähtökohtana on, että sosiaalityöntekijät pystyvät tekemään lastensuojelutyötä hyvin, jos asiakkaita on 30-40 yhtä sosiaalityöntekijää kohden.

Suuret asiakasmäärät heikentävät työn laatua, kuormittavat sosiaalityöntekijöitä ja vaikeuttavat sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia riittävästi tavata asiakkaitaan.

Yllä olevan johdosta SDP:n ja Vihreiden valtuustoryhmät edellyttävät, että Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala rajoittaa lastensuojelun sosiaalityön maksimiasiakasmäärän 30 lapseen työntekijää kohden.