Tämänkertainen kaupunginvaltuuston kokouspäivä alkoi omalta osaltani ryhmien välisillä neuvotteluilla klo 15. Ryhmänjohtajamme Anssi pääsi paikalle vasta klo 16 ja 1. varapuheenjohtaja Eve oli ansaitulla lomallaan kaukana kotoa. Ryhmäneuvotteluiden jälkeen kokoonnuimme oman ryhmän kanssa ryhmähuoneeseen ja kävimme vielä esityslistan asiat läpi. Tiedossa oli pitkä ja mielenkiintoinen ilta.

Valtuuston kokouksen aluksi Lucia-kulkue kävi tuomassa valoa joulukuiseen pimeyteen ja Vantaan Kulttuuripalkinto luovutettiin laulaja Meiju Suvakselle. 10 000 euron arvoinen tunnustus jaettiin nyt 41. kerran. Suvas piti iloisen kiitospuheen ja taisipa kaupunginjohtaja Nenonenkin saada huulipunajäljet poskelleen kiitokseksi.

Ennen varsinaisen esityslistan asioihin siirtymistä puheenjohtaja Lindtman otti kokoustauon, jotta ryhmät pääsevät jatkamaan kesken jääneitä neuvotteluitaan. Illan aika ehdittiin nähdä useampikin kokoustauko, jotka saattavat kokousta esimerkiksi Vantaa-kanavalta seuratessa tuntua turhilta, mutta usein niillä on tärkeä roolinsa, kun kaikista asioista pyritään neuvottelemaan ryhmien kesken. Toisinaan tarvitaan myös kahvitauko evästankkausta varten, sillä illat saattavat venyä yllättävän pitkäksi.

Kokouksen esityslistalla oli kaupungin strategian hyväksyminen ja Vihreä ryhmä esitti vielä yhden muutoksen strategiatekstiin. Halusimme, että tekstissä on tarkemmin painotettu sitä, että kansainvälinen väestö on kaupungille myös voimavara, jonka osaamista tulee entistä paremmin hyödyntää. Äänestyksen jälkeen kaikki muut paitsi perussuomalaisten ja sinisten ryhmä kannattavat muutosesitystämme ja näin se tuli lisätyksi tekstiin.

Määrärahamuutoksissa vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan ainoaksi keskusteluksi nousi Vantin esittämä vuoden 2017 aterioiden takautuva hinnankorotus, jonka hintalappu on miljoona euroa. Vantti on tehnyt hinnoittelussa virheen, jota valtuusto ihmetteli suureen ääneen. Keskustelu virisi odotetusti ja äityi osin myös ideologiseksi väittelyksi. On kuitenkin hyvä, että keskustelua ateria- ja siivouspalveluiden tuottamisesta käydään, mutta ainoastaan hintalappuun tuijottaminen ei ole kovin hedelmällistä. Pitäisi myös pohtia millaista laatua haluamme esimerkiksi päiväkoti- ja kouluruokaan. Epäilenpä, että Vantti nousee valtuustokeskusteluihin tulevan vuoden aikana vielä useaan kertaan.

Valtuusto myös hyväksyi Vantaan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tästä niin ikään syntyi keskustelua, joka oli kuitenkin hyvin maltillista. Kokoomus halusi äänestyttää muutamia kohtia lausunnosta, joka heidän mielestään oli liian kriittinen. Nämä äänestykset eivät kuitenkaan menestystä kokeneet ja lausunto jäi kriittiseksi. Jäämme seuraamaan, miten asia etenee valtakunnan tasolla.

Listalla oli myös pitkä liuta aloitteita, joista Joel Linnainmäen aloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä oli kerännyt ison määrän allekirjoittaneita. Yhteensä 50 valtuutettua 67:stä oli aloitteen takana. Myös muita hyviä aloitteita oli mukana, kuten Tiina Tuomelan asunnottomien talvikauden hätämajoitusta koskeva aloite.

Kokouksen aikana tarvitaan sekä moderneja kokousvälineitä että perinteistä kynää ja paperia.

Ilta oli kääntynyt jo yötä kohti, kun valtuustossa hyväksyttiin Hakunilan keskustan kaavarunko, joka näyttää erityisen hyvältä(!), ja kolme asemakaavan muutosta. Ylästön asemakaavan muutos huolestutti Vihreää ryhmää jo ennen kokousta, koska siinä tie kulkisi olemassa olevan talon nurkalla, vain muutaman metrin päässä talon seinästä. Yhdessä ryhmien kanssa sovimmekin, että valtuusto jättää asiasta ponnen, jossa toivotaan, että tien linjaus tulisi tehdä Isomännyn tien päässä niin, että tie kulkee mahdollisimman lähellä linjauksen itäreunaa. Tähän yhtyikin koko muu valtuusto, valtuutettu Norrenaa lukuun ottamatta. Norrena halusi jättää pöytäkirjalausuman: ” Asemakaavamuutos toteutuessaan rikkoo yleisiä kaavamääräyksiä, joissa talon seinästä tulee olla vähintään 5 metrin etäisyys tontin rajaan. Kaavamuutos tulee toteuttaa sillä tavoin, että siitä ei ole erityistä haittaa asuintonteille, joten Lohestajantien linjaus kohdassa Isonmännyntie 6 a kohdalla tulee suunnitella uudelleen.” Jäämme seuraamaan, miten asia etenee.

Puheenjohtaja Lindtman kopautti pöytää kokouksen päättymisen merkiksi, kun kello kulki jo tiistain puolta. Vuoden viimeinen valtuuston kokous oli vihdoin tullut maaliin asti ja kymmenen tunnin rupeama kaupungintalolla oli takana. Meillä on hyvä ja aktiivinen valtuustoryhmä, joten hyvillä mielin jatkamme kohti uutta vuotta! Maailma ei ole valmis, eikä ole Vantaakaan.

Kotona ennen aamua.

11.12. valtuustosta raportoi Emmi Pajunen