Vantaan Vihreät vaatii Linnaisten metsän luontoarvojen säilyttämistä. Kaupunginvaltuusto käsittelee Linnaisten alueen asemakaavaa kokouksessaan maanantaina 22.1.2018. Vihreä valtuustoryhmä esittää kaavan palauttamista valmisteluun.

Linnaisten alueella on havaittu arvokkaita lajeja, kuten liito-oravia, lepakoita, lahokaviosammalta ja aarniometsien kääpälajistoa. Metsä on osa kolmen kaupungin viherkäytävää, joka yhdistää luonto- ja virkistysalueita.

– Linnaisten metsä on maakunnallisesti merkittävä virkistysalue ja ainutlaatuinen ekosysteemi. Metsäalueen kaventaminen kaavassa esitetyllä tavalla vähentää metsän monimuotoisuutta ja virkistysarvoja. Monimuotoisuutta ja virkistysarvoja heikentää muun muassa metsän kuivuminen rakentamisen ja muuttuvan pienilmaston myötä, kertoo kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Sirpa Siru Kauppinen.

– Alueen kunnallistekniikka pitää rakentaa tyhjästä, joukkoliikenneyhteydet ovat heikot eikä alueella ole palveluita. Kaava nojautuu puhtaasti autoiluun mikä lisää hiilidioksidipäästöjä, kertoo kaupunginvaltuutettu Sveta Silvennoinen-Hiisku.

Kaavan aiheuttamat luontovahingot vähenevät, jos rakentamista supistetaan kaava-alueen itä- ja kaakkoisosasta olennaisesti ja lisärakentaminen rajataan Aisaparintien varrelle.

Lisätietoja:
Sirpa Siru Kauppinen, 0405404691, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi
Sveta Silvennoinen-Hiisku, 0409353308, sveta.silvennoinen@vantaanvihreat.fi