Vantaan vihreä valtuustoryhmä valitsi kokouksessaan torstaina 18.1. puheenjohtajakseen Emmi Pajusen. Pajunen on ensimmäisen kauden valtuutettu ja tullut tunnetuksi varhaiskasvatusaktiivina. Pajunen toimii teknisen lautakunnan jäsenenä.

Ryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin niin ikään ensimmäisen kauden valtuutettu Minna Kuusela. Kuusela on arkkitehti ja vaikuttaa yleiskaavatoimikunnassa sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä.

Ryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Eve Rämö. Rämö on Vantaan Vihreiden puheenjohtaja ja opetuslautakunnan jäsen.

Valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen valtuutettu Anssi Auran jätettyä puheenjohtajan tehtävän vuodenvaihteessa perhe- ja työsyistä.

Lisätietoja:

Emmi Pajunen, 045 675 02 01, emmi.pajunen@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, 044 974 14 58, eve.ramo@vantaanvihreat.fi
Minna Kuusela, 044 714 36 95, minna.kuusela@vantaanvihreat.fi