Tänään maanantaina 22.1.2018 Vantaan valtuustolle annetaan tiedoksi vastaus valtuutettu Timo Juurikkalan aloitteeseen koskien Vantaan Energian irrottautumista Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että Vantaan Energian mahdollisuuksia irtautua Fennovoiman ydinvoimalasta ryhdytään selvittämään.

– Nyt otetaan ensimmäinen askel avoimuuden ja omistajien yhteistyön suuntaan. Vasta riittävien tietojen pohjalta voidaan arvioida omistajaohjauksen tarvetta koskien mahdollista irtautumista Fennovoiman hankkeesta, toteaa valtuutettu ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Juurikkala.

Vantaan ja Helsingin omistama Vantaan Energia on noin viiden prosentin osuudellaan Fennovoiman suurin kuntataustainen omistaja.

– Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimala on erittäin riskialtis hanke, eikä tällaiseen uhkapeliin pidä sijoittaa veronmaksajien rahoja, painottaa Juurikkala.

Ydinvoimalan riskit liittyvät talouteen, turvallisuuteen, jätehuollon järjestämiseen ja kansainväliseen politiikkaan. Kuntaomistajan kannalta katsottuna selkein uhka on hankkeen taloudellinen kannattavuus. Pahimmillaan Fennovoimassa mukana oleminen voi heikentää tuntuvasti Vantaan Energian kannattavuutta.

Fennovoiman ydinvoimala sai eduskunnalta periaateluvan vuonna 2010, mutta vieläkään ei voimalan rakentamisen aloittamisesta saati käynnistymisestä ole varmaa tietoa. Yhtiöllä on ollut pitkin matkaa vaikeuksia toimittaa valtioneuvoston ja Säteilyturvakeskuksen vaatimia asiakirjoja.

Hanke on tarkoitus toteuttaa ns. mankala-periaatteen mukaisesti siten, että omistajat saavat osuutensa mukaisen määrän sähköä yhtiöltä omakustannushintaan. Tämänhetkisten arvioiden mukaan laitoksen tuottaman sähkön hinta näyttää korkeammalta kuin sähkön markkinahinta. Tällaisessa tilanteessa voimala tuottaa omistajilleen tappiota jokaisesta tuottamastaan megawattitunnista. 60 vuoden käyttöiän aikana tappiot voivat muodostua suuriksi.

Tämän vuoksi Vantaan Energian omistajien on hyvä saada perusteellinen selvitys Fennovoiman ydinvoimalasta irtautumisen mahdollisuuksista ja ehdoista. Selvityksen saamisen jälkeen on aika tehdä arvio siitä, onko viisasta olla hankkeessa mukana.

Vantaan ja Helsingin valtuustot ja kaupunginhallitukset ovat saaneet vain puutteellisesti tietoa Fennovoiman hankkeen kustannuksista, riskeistä ja sopimustekniikasta. Ei ole ollut pohjaa perusteelliselle arviolle hankkeen riskien mittaluokasta eikä kannattavuudesta. Aloitevastauksessa todetaan, että selvitys irtautumisen mahdollisuuksista tehdään yhteistyönä Vantaan ja Helsingin kaupunkien ja Vantaan Energian kanssa alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja:
Timo Juurikkala, 040 5554013, timo.juurikkala@vantaanvihreat.fi