Vantaan Vihreät vaatii nopeita toimia koulukiusaamisen vähentämiseksi. Kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 5.3. Vantaan Hyvinvointikatsausta vuodelta 2017. Katsauksen mukaan koulukiusaaminen on Vantaalla yleisempää kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 28 % vantaalaisista yläkoululaisista on kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla lukukauden aikana. Vantaan yläkoululaisista 6 % on ollut koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, alakoulun 4.-5.-luokkalaisista 7,9 %.

– Pitkään jatkuva järjestelmällinen kiusaaminen on uhrilleen traumaattinen kokemus. Se aiheuttaa psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta. Kiusaamiskokemus seuraa usein läpi elämän, muistuttaa kaupunginvaltuutettu Minna Atiye.

Tilanne kiusaamisen suhteen vaihtelee kouluittain. KiVa Koulu -ohjelma ja Oppilasagentti-toiminta eivät ole riittäneet suitsimaan kiusaamista. Luokkien ryhmäkoot ovat paikoin liian suuria eikä aikuisten määrä ole riittävä.

– Hyvät käytännöt tulisi jakaa ja koko yhteisön on otettava nollatoleranssi kiusaamisen suhteen, vaatii kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Sirpa Siru Kauppinen.

– Opetuksen ja oppilashuollon resursseihin panostamisen lisäksi kouluihin voitaisiin palkata esim. nuorisotyöntekijöitä, ehdottaa varavaltuutettu Emil Bulut.

Vantaan Vihreät edellyttää, että kaupunki ryhtyy pikaisiin toimiin turvatakseen sekä kouluyhteisöjen että yksittäisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin.

Lisätietoja:
Minna Atiye, 041 437 5118, minna.atiye@vantaanvihreat.fi
Sirpa Siru Kauppinen, 040 504 4691, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi
Emil Bulut, 050 343 2880, emil.bulut@vantaanvihreat.fi