Vantaalla on n. 160 pätevän lastentarhanopettajan vaje, mikä on todellinen huolenaihe laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta. Pula pätevistä lastentarhanopettajista on jatkunut jo pitkään, eikä tilanne ole viime vuosina ainakaan helpottanut. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan suurin syy alan vaihtamishaluihin on palkkaus (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:39). Toiseksi suurimmaksi syyksi mainittiin vähäinen arvostus. Myös viime aikoina käydyssä julkisessa keskustelussa pulan yhdeksi keskeiseksi syyksi on noussut palkkaus. Naapurikunnat ovat reagoineet tilanteeseen ja ilmoittaneet rahallisista kannustimista vastauksena hankalaan tilanteeseen. Vantaalla palkkaus laahaa jo nyt jonkin verran muiden kuntien jäljessä.

Vantaalla on todellinen riski menettää kaupungissamme työskenteleviä päteviä lastentarhanopettajia naapurikuntiin. Lastentarhanopettajien pula vaikuttaa väistämättä varhaiskasvatuksen laatuun ja tätä kautta vantaalaisten lasten hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat itse kuvanneet työn kuormittavuutta ja kertoneet uupumuksesta ja kannustuksen puutteesta. Henkilöstön puute ja vaihtuvuus ovat yksi eniten kentältä tulevista huolen aiheista. Vaikka sijaisia saisikin palkata, ei tarjonta riitä vastaamaan tarpeeseen. Epäkohtana on koettu myös se, että esimerkillisenä työntekona on pidetty toimintaa, joka on toteutettu vähäisillä ja mitoitusten vastaisella henkilökunnalla.

Vantaan varhaiskasvatus- ja henkilöstöjohtajat ovat julkisuudessa todenneet, että palkkaus ei ole vastaus tilanteeseen, vaan Vantaan tulee vastata tähän haasteeseen muilla vetovoimaisilla tekijöillä. Henkilöstöjohtaja Lievonen on todennut Vantaan valttikortteina olevan muun muassa seuraavat tekijät: tutkitusti erinomaiset työyhteisöt, esimiestyöhön panostetaan jatkuvasti, osaamisen kehittämiseen satsataan ja työntekijöille tarjotaan mahdollisuus tuunattuun työhön tarvittaessa. Nämä ovat hyviä asioita, mutta toivottavasti jo nyt jokaisen työntekijän oikeus.

Vihreä valtuustoryhmä kysyykin, mitkä ovat niitä tekijöitä, joilla Vantaa houkuttelee päteviä lastentarhanopettajia ja pitää kiinni Vantaalla jo nyt työskentelevistä ammattilaisista? Miten nämä toimet vastaavat naapurikuntien vetovoimaan?

Miten esimiestyöhön panostaminen ja osaamisen kehittäminen näkyvät konkreettisesti Vantaan varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä työn vaativuus on lisääntynyt. Onko Vantaa arvioinut työn vaativuutta uudelleen nykyisen lain velvoitteiden tultua voimaan 1.8.2017? Jos on, mihin päätelmiin tultiin?

Vastaus kysymykseen saadaan suullisesti valtuuston kyselytunnilla torstaina 5.4. tai kirjallisesti viimeistään maanantaina 9.4.