Vantaalla on n. 160 pätevän lastentarhanopettajan vaje, mikä on todellinen huolenaihe laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta. Pula pätevistä lastentarhanopettajista on jatkunut jo pitkään, eikä tilanne ole viime vuosina ainakaan helpottanut. Vantaan suomenkielisistä lastentarhanopettajien vakansseista 20,8 % on täyttämättä tai tehtävää hoitaa henkilö, jolla ei ole lain mukaista kelpoisuutta. Ruotsinkielisten lastentarhanopettajien osalta tilanne on vielä huolestuttavampi, vakansseista täyttämättä on 39,1%.

Lastentarhanopettajien pula vaikuttaa väistämättä varhaiskasvatuksen laatuun ja tätä kautta vantaalaisten lasten hyvinvointiin ja kehitykseen. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat itse kuvanneet työn kuormittavuutta ja kertoneet uupumuksesta ja kannustuksen puutteesta. Henkilöstön puute ja vaihtuvuus ovat merkittävin kentältä tulevista huolen aiheista.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaupunki valmistelee selkeät ja konkreettiset suunnitelmat siihen, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa lastentarhanopettajien vakanssien täyttöaste on mahdollista nostaa 90 % tasolle.

Vihreä valtuustoryhmä sekä 34 muuta valtuutettua