Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 9.4.2018 vastausta Tanja Vahvelaisen ja 38 muun valtuutetun aloitteeseen vuoroasumisen saamiseksi oppilaaksioton ja koulukyydin perusteeksi. Vihreän valtuustoryhmän esityksestä asiakohtaan lisättiin pöytäkirjalausuma koskien erityislasten taksikuljetuksia myös etävanhemman luota vuoroviikkoasumisessa. Pöytäkirjalausumaan yhtyivät RKP:tä lukuunottamatta kaikki valtuustoryhmät.

Pöytäkirjalausuma kokonaisuudessaan:

“Vantaan tulisi selvittää mahdollisuutta tarjota lapselle taksikuljetus myös etävanhemman luota vuoroviikkoasumisessa mikäli taksikuljetus on myönnetty terveydellisestä syystä lääkärin tai psykologin lausunnolla ja toinenkin vanhempi asuu Vantaalla.

Erityislapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän oikeuttaan molempaan vanhempaan tulisi vahvistaa. Erityislapsella kaikki itsenäinen liikkuminen saattaa olla mahdotonta ja siksi heille on myönnetty taksikuljetus. Nykyjärjestelmä rajaa erityislapsen mahdollisuutta liikkua kouluun toisen vanhemman kotoa, vaikka matka koululle olisi lyhyt.”

– Loistavaa, että käytännössä koko valtuusto on yhtä mieltä siitä, että nämä lapset tarvitsevat välittömän parannuksen nykytilanteeseen, iloitsee valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen.

Kuluja taksikyytien tarjoaminen molemmista kodeista ei itsessään merkittävästi lisäisi, koska näillä lapsilla on jo myönnettynä taksikyyti. Vaikutus olisi siis koulukyydin reititykseen.

– Erityislasten kohdalla perhe itse ei voi toimillaan tai asuinpaikallaan vaikuttaa lapsen koulumatkan sujuvuuteen. Siksi taksikyydin tarjoaminen myös etävanhemman luota on tärkeää, painottaa valtuustoryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Eve Rämö.

Vantaalla taksikyydin piirissä on 500 lasta. Terveysperusteisesti kyydin saa 345 lasta. Näillä lapsilla ei siis ole muuta mahdollisuutta kulkea kotoa kouluun kuin kyydillä. Osa näistä kuljetuksista on tilapäisiä, tapaturmasta sattuneita kyytejä.

– Jokaisella lapsella, myös erityislapsella, on oikeus molempaan vanhempaan ja vuoroviikkoasumiseen. Siksi pidämme tärkeänä sitä, että vähintään kartoitetaan sitä, kuinka moni näistä lapsista olisi sellaisen vuoroasumisen piirissä, että taksikyyti myös toisesta kodista olisi mahdollista, toteaa valtuutettu Minna Atiye.

Lisätietoja:
Emmi Pajunen, emmi.pajunen@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, eve.ramo@vantaanvihreat.fi
Minna Atiye, minna.atiye@vantaanvihreat.fi