Arvoisat puheenjohtajat,

esitetystä sote-uudistuksesta puuttuu täysin asiallisten mielenterveyspalvelujen järjestäminen sote-keskuksissa. Miten tämä voi olla mahdollista, kun tiedämme kuinka paljon mielenterveyssyyt aiheuttavat mm. sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan? Esitys ei velvoita maakuntia järjestämään sote-keskuksiin asiallisia psykososiaalisia palveluita, joihin kuuluvat esimerkiksi psykologin antama keskusteluapu. Kaiken lisäksi lähetteiden määrä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tulee räjähtämään käsiin, kun yksityiset sote-keskukset pyrkivät siirtämään potilaan hoitovastuun maakunnille lievimmissäkin mielenterveysongelmissa. On suuri riski, että mielenterveyden ongelmista kärsivät ihmiset jäävät jopa heitteille, kun kukaan ei ota vastuuta kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoitoketjut jäävät katkonaisiksi.