Arvoisat puheenjohtajat,

esitän tässä kolme pointtia, joiden nojalla kannatan päätösesitystä. Pointteja löytyisi helposti yli 30, mutta tässä kiteytetään minuuttiin!

Ensinnäkin valinnanvapauden markkinamalli on kelvoton. Siinä sekä asiakkaat että tuottajat operoivat 3. osapuolen eli maakunnan rahoilla, mikä tarjoaa otollisen maaperän erilaisten porsaanreikien etsimiselle ja kaivamisellekin. Tämän takia mallista tulee vaikeasti hallittava sekä kustannusten että oikein kohdistuvien hoitojen suhteen.

Toiseksi uudistus unohtaa kaupungit ja niiden merkityksen. Kasvukaupunkien tulevaisuus näyttää synkältä, ja tällä on synkkiä vaikutuksia koko maalle.

Kolmanneksi jättireformin aikataulu on kohtuuttoman kireä, sekä lukemattomien yksityiskohtien varmistamisen että demokratian eli vaalien järjestämisen kannalta.

Äskeisten pointtien – ja niiden 30:n sanomatta jääneen – perusteella Vantaan Vihreät toteavat, että on pääkaupunkiseudun, Uudenmaan ja koko kansakunnan etu, että uudistusta ei hyväksytä tässä muodossa.