Uuden kaupunginjohtajan johdolla valmistellaan parhaillaan Vantaalle organisaatiouudistusta. Vantaan Vihreät esittää siirtymistä avoimeen johtamisjärjestelmään ja pormestarimalliin.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen keskiössä on valinta siitä, lähdetäänkö kaupunkia viemään kohti pormestarimallia vai jatketaanko nykyisen kaltaisella kaupunginjohtajamallilla.

Vantaan Vihreät kannattaa demokratiaa vahvistavaa pormestarimallia. Pormestarimalli erottaisi selkeästi poliittisen johtamisen ja ammattijohtamisen toisistaan. Läpinäkyvä ja selkeä päätöksenteko parantaa kuntalaisten luottamusta kaupungin toimintaan.

– Vantaan nykyisen mallin mukainen ylin virkamiesjohto, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, eivät ole vastuussa suoraan kuntalaisille, toisin kuin valtuutettujen joukosta määräajaksi valittu pormestari olisi, kommentoi valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen.

– Pormestari antaisi kasvot politiikalle ja innostaisi ihmisiä äänestämään, toteaa kaupunginvaltuutettu Anniina Kostilainen.

Vantaan Vihreät esittää pormestarimalliin siirtymistä jo tämän valtuustokauden aikana. Vantaan nyt valmisteilla oleva organisaatiouudistus olisi oiva paikka toteuttaa myös pormestarimalliin siirtyminen.

– On kuitenkin tärkeää oppia muiden kuntien kokemuksista ja rakentaa Vantaalle parhaiten soveltuva malli. Esimerkiksi sopii erityisesti Tampere, jossa pormestarimalliin siirtyminen on tuonut ihan uutta draivia, elinvoimaa ja kilpailukykyä kaupunkikehitykseen, jatkaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Pajunen.

Lisätiedot:
Emmi Pajunen, 045 675 02 01, emmi.pajunen@vantaanvihreat.fi
Anniina Kostilainen, 044 584 01 64 anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi