Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 27.8. ympäristöraporttia vuosilta 2016-2017. Vihreä valtuustoryhmä tarkastelee raporttia uuden valtuustokauden alussa päätetyn hiilineutraliustavoitteen näkökulmasta. Tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä haastaa Vantaan ympäristötyötä aiempaa tiukemmin.

Resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteiden tulee ohjata koko Vantaan organisaatiota. Myös asukkaat ja vantaalaiset yritykset olisi kannustettava mukaan talkoisiin. Ympäristöraportista ilmenee, että Vantaalla on toteutettu hyviä hankkeita ilmastotietoisuuden ja ilmastonsuojelun lisäämiseksi. Näistä huolimatta Vantaan on valittava rohkeampi lähestymistapa. Raportti kertoo, että aiempina vuosina investoinnit ilmastonsuojeluun ovat olleet olemattomia.

– Jotta kaupunki pystyy turvaamaan jatkon onnistuneille ympäristöhankkeille ja kokeiluille sekä skaalaamaan näitä koko kaupungin mittakaavaan, tarvitaan resurssiviisauden toimintamallille selkeä budjettivaraus. On ensiarvoisen tärkeää, että budjetissa mahdollistetaan ilmastoasiantuntijan palkkaaminen, esittää valtuutettu ja ympäristöekologian maisteri Sveta Silvennoinen-Hiisku.

– Hiilineutraaliustavoite on Vantaan organisaatiossa uusi, kunnianhimoinen ja tärkeä. Se vaatii paljon työtä ja asiantuntemusta läpi kaikkien toimialojen. Olisi kohtuutonta nykyisille asiantuntijoille, mikäli hiilineutraliutta tavoiteltaisiin vailla riittäviä resursseja, muistuttaa ympäristölautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Maija Rautavaara.

Ilmastotavoitteiden kannalta on merkityksellistä, minkälaista ruokaa Vantaan kaupunki hankkii ja tarjoaa laitoksissaan. Vihreä valtuustoryhmä pitääkin tärkeänä, että kasvispainotteinen ruoka on entistä suuremmassa roolissa kaikessa Vantaan tarjoamassa ruuassa.

– Vegaanista ruokaa tulee olla tarjolla sitä haluaville lapsille, koululaisille ja opiskelijoille, edellyttää opetuslautakunnan jäsen, valtuutettu Eve Rämö.

Jotta Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun päättämät hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan, tulee päästövähennyksiin panostaa.

– Joukkoliikenteen sujuvuutta on parannettava, jotta autoilu vähenee. Suunnitellut keinot kuten tietullit ja hitaat raitiolinjat eivät riitä, painottaa valtuuston toinen varapuheenjohtaja Sirpa Siru Kauppinen.

Lisätietoja:
Sveta Silvennoinen-Hiisku, 040 935 3308, sveta.silvennoinen@vantaanvihreat.fi
Maija Rautavaara, 050 330 2636, maija.rautavaara@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi
Sirpa Siru Kauppinen, 040 540 4691, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi