Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan maanantaina 24.9. seuraavien kymmenen vuoden palveluverkkosuunnitelmaa. Vantaan Vihreät vaatii, että palveluverkkosuunnitelmaa arvioidaan suhteessa niin asukkaiden toiveisiin, kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin kuin tilojen sisäilman kuntoon.

Palveluverkkosuunnitelmassa määritellään periaatteet, joilla mm. koulu-, päivähoito- ja terveyspalveluja sijoitetaan eri puolille kaupunkia. Päiväkotien optimikoko on määritelty 160-192 paikkaan. Pienistä päiväkodeista pyritään luopumaan. Myös kouluille asetetaan tavoitekoot: alakoulussa vähintään 300 oppilasta ja yläkoulussa 350. Sosiaali- ja terveyspuolella pyritään neljään täyden palvelun hyvinvointikeskukseen sekä muutamiin pienempiin.

– Näemme vaarana palvelujen liiallisen keskittämisen, josta seuraa asukkaille pitkät matkat palveluihin. Tämä on ristiriidassa tuoreen resurssiviisauden tiekartan* kanssa, jossa todetaan: “palvelut lähikaupasta lähimetsään sijoitetaan asuinalueiden läheisyyteen ja niiden sisälle”, painottaa ympäristölautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Maija Rautavaara.

Vantaan Vihreiden mielestä kaupunkia on kehitettävä asukkaiden toiveiden ja resurssiviisauden ohjaamana – siten, että palveluihin pääsee halutessaan myös kävellen.

– Asukkaat haluavat lähipalveluja. Myös Vantaan kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite edellyttää autoilun vähentämistä. Parhaiten se tapahtuu järjestämällä asiat niin, että päivittäisiin päivähoito- ja koulumatkoihin ei välttämättä tarvittaisi autoa tai bussia lainkaan. Erityisesti pienimpien lasten koulumatkoista ei saa tulla pitkiä ja turvattomia, täsmentää kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu Vaula Norrena.

Vantaan Vihreät vaatiikin, että palveluverkkosuunnitelmaa arvioidaan suhteessa niin asukkaiden toiveisiin, kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin kuin tilojen sisäilman kuntoon. Palveluverkkosuunnitelmaa on tarvittaessa korjattava ja investointisuunnitelmaa päivitettävä siten, että asukkaat saavat tarvitsemiaan lähipalveluja ja kaupunki toimii mahdollisimman resurssiviisaasti.

Lisätietoja:

Maija Rautavaara, 050 330 2636, maija.rautavaara@vantaanvihreat.fi
Vaula Norrena, 041 510 5636, vaula.norrena@vantaanvihreat.

* Resurssiviisauden tiekartta = ohjekirja, miten kaupunki saavuttaa omat hiilineutraaliustavoitteensa 2030 mennessä. Vantaa ja Espoo ovat päättäneet pyrkiä hiilineutraaliustavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä, Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliustavoite tulee Pariisin ilmastosopimuksesta, jossa valtiot sitoutuvat vähentämään kasvihuonepäästönsä nollaan v. 2035 mennessä.