Vantaan kaupungin tilojen ja alueiden käytön joustava mahdollistaminen on tärkeä keino kaupunkilaisten aktiivisuuden tukemiseksi esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä ja harrastustoiminnassa.

Kaupungin arvot ovat yhteinen käsitys siitä, mikä meille on tärkeää ja arvokasta. Vantaa on sitoutunut strategiassaan osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, sekä suvaitsevaisuuden edistämiseen. Tämän lisäksi on sitouduttu siihen, mitä linjataan Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Strategiassa tehtyjä linjauksia noudatetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Näiden arvojen ja tavoitteiden tulee heijastua myös siihen, millaista toimintaa ja tapahtumia voidaan järjestää Vantaa omistamissa tiloissa ja yleisillä alueilla.

Tilojen vuokrauksen suhteen on hyvä varautua tilanteisiin, joissa tilojen käytön eettisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta joudutaan punnitsemaan. Hankalia rajanvetotilanteita varten on tärkeää täsmentää viralliset eettiset ohjeet siihen, millaiseen toimintaan kaupungin tiloja voidaan käyttää. On syytä varmistaa, että Vantaa on kaikille turvallinen kaupunki, eikä kaupungin tiloja ja alueita käytetä esimerkiksi YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, tai väkivaltaisen toiminnan harjoittamiseen tai suunnitteluun.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Vantaan kaupunki laatii tilojensa ja alueidensa vuokrausta koskevat eettiset ohjeet päätöksenteon tueksi.

Eve Rämö ja 44 muuta allekirjoittajaa 24.9.2018