Meillä on tänään käsiteltävänä ensi vuoden talousarvio ja päätämme siitä, mihin kasvava kaupunkimme panostaa tulevana vuonna. Viisaat ovat sanoneet, että meillä on kasvavan kaupungin haasteet, mutta ne haasteet ovat mukavampia kuin hiipuvan kaupungin haasteet. Tämä on varmasti ihan totta, mutta kiperiä haasteita mekin kohtaamme. Yhdessä hyväksymämme, tämän valtuustokauden investointibudjetti on 500 miljoonaa. Sillä rahalla meidän pitäisi mm. rakentaa väestönkasvun vaatimaa infraa ja uusia tarvittavia päiväkoteja sekä kouluja. Vastuullista päätöksentekoa on myös pitää huolta jo olemassa olevasta rakennuskannasta ja varata siihenkin riittävästi resursseja. Lisäksi täytyy muistaa, että päiväkotien ja koulujen lisäksi myös kaupungin muut toimitilat vaativat perusparannuksia ja täysin uusiakin investointeja.

Rakennusten lisäksi kasvava kaupunki tarvitsee kuitenkin myös palveluita. Joudumme puntaroimaan sen välillä mitkä palvelut on syytä pitää lähipalveluina ja missä kohdin keskittäminen tuo myös kuntalaisille laadukkaampia ja parempia palveluita. Tällöinkin erityisen tärkeää ovat hyvät julkiset kulkuyhteydet palvelujen saavuttamiseksi.

Vihreän ryhmän mielestä ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ne ovat inhimillisesti katsottuna edellytys hyvän vahvistumiselle. Mitä aikaisemmassa vaiheessa voimme tarjota kädenojennusta ja apua sitä tarvitseville, sitä nopeammin se auttaa ja tuottaa positiivista vaikutusta. Tämän lisäksi taloudellisesti katsottuna ennaltaehkäisevät palvelut säästävät meidän kaikkien yhteisiä rahoja. On halvempaa korjata pieniä ongelmia kuin ongelmien vyyhdistä syntynyttä moniongelmaa. Tästä syystä olemme erityisen iloisia siitä, että ensi vuonna Vantaalla myös varhaiskasvatuksessa on tarjolla psykologien työpanos. Ensimmäiset ikävuodet ovat erityisen merkittäviä ja on tärkeää, että tarjoamme päiväkodeille myös psykologien ammattitaidon ja mahdollistamme moniammatillisen avun perheille.

Vuosi sitten tämä valtuusto päätti, että kolmiportaisen tuen toimivuudesta tehdään selvitys varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tämän selvityksen tuloksia olisimme kipeästi kaivanneet jo tänä syksynä, jotta olisimme voineet välittömästi reagoida sen vaatimiin toimenpiteisiin. Valitettavasti selvityksen tulokset eivät vielä ole käytettävissämme, mutta on hyvä, että tulevassa talousarviossa on kuitenkin kohdennettu edes pieni panostus kaikkein akuuteimpiin tarpeisiin.

Oman huomionsa talousarviossa ansaitsee päätös erityispuhtaan koulutilan hankinnasta. Tämä on ollut valtuuston vahva tahto jo pitkään ja vihdoin pääsemme sanoista tekoihin. Kaikilla lapsilla on oikeus opetukseen. Jatkossa vantaalaisten ei tarvitse muuttaa kehyskuntiin saadakseen sisäilmasta jo sairastuneelle lapselleen soveltuvan koulutilan.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelmasta haluamme antaa kiitoksen. Vihreä ryhmä pitää ohjelmaa hyvänä ja välttämättömänä panostuksena eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseen. Meidän on havaittava huono-osaisuuden kasautuminen ajoissa ja puututtava alueiden eriarvoistumiseen riittävän varhaisessa vaiheessa. Segregaatio on useissa puheissa mainittu jopa Vantaan suurimmaksi haasteeksi. Määrätietoisella nyt alkavalla ohjelmalla voimme vaikuttaa siihen, että eriytyminen taittuu.

Keväällä hyväksytty resurssiviisauden tiekartta ohjaa meitä kohti hiilineutraalia ja entistä ympäristöystävällisempää Vantaata. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisten tavoitteiden käytännön toteuttaminen edellyttää paljon toimenpiteitä kaupungin kaikilla toimialoilla. Osa toimenpiteistä on helppoja, osa haastavampia ja jopa kipeitäkin, mutta välttämättömiä. Tätä välttämättömyyttä tukee tuore, toivottavasti jo kaikkien huomaama IPCC:n raportti. Saavuttaaksemme laajemmat tavoitteet, eli hillitäksemme ilmastonmuutosta, myös Vantaan on toimittava tehokkaasti. Ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteiden kokonaisuutta yli toimialojen ei voi kukaan hallita oman työn ohella kepeänä sormiharjoituksena. Tästä syystä Vihreä ryhmä iloitsee suuresti erityisen ilmastoasiantuntijan vakanssin perustamisesta. Ilmastoasiantuntijan tulee tukea kaupungin tavoitteiden toteutumista ja tehdä asukkaille tietoiseksi, miten kaupunki ja sen asukkaat yhdessä voivat vaikuttaa hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen.

Haluan vielä kiittää kaikkia ryhmiä tämän syksyn talousarvioneuvotteluista. Olen ylpeä siitä, että kaupungissamme poliittiset ryhmät pystyvät yhdessä etsimään mahdollisimman vaikuttavia ratkaisuja ja tekemään työtä yhteisen tavoitteen eteen, asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kiitos siitä.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen