Kotiin tehtävän työn kotikäynteihin liittyvien pysäköintiongelmien ratkaisemiseksi on luotava käytänteet kaupungin hallinnoimilla alueilla.

Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään kotiin tehtävää työtä lukuisilla eri toiminnoissa. Kotiin tehtävä työ on nykyaikaista ja tavoittaa asiakkaat siellä, missä apua tarvitaan. Kotiin tehtävä työ luo säästöjä toimitiloista. Olennainen osa kotiin tehtävää työtä on sinne liikkuminen. Osa liikkumisesta tehdään kaupungin autoilla, osa työntekijöiden omilla autoilla. Julkisilla kulkuneuvoilla liikutaan mahdollisuuksien mukaan. Vantaa on kuitenkin laaja ja matkat pitkiä. Pysäköintiin liittyvistä ongelmista on keskusteltu laajasti ja epäkohtia on tuotu esiin.

Toimialojen on nyt selvitettävä, olisiko mahdollista luoda kotiin työtä tekeville työntekijöille sosiaalitoimen pysäköintilupa, jolla auton voi kaupungin hallinnoimilla alueilla pysäköidä yli tunnin ajan ilmaiseksi. Samoin on luotava käytänteet, että samaisella kyltillä varustettu auto voi ylittää liikennemerkillä osoitetun pysäköintiajan. Tämän aikamääreen laajentaminen/poistaminen auttaisi pysäköintitilannetta osaltaan. Kokonaisuudessaan kaupungin pysäköintiluvat säännöllistä kotiin vietävää työtä tekeville säästäisivät työaikaa, joka voitaisiin käyttää asiakkaan luona. Pysäköinnin rajallinen aika rajaa myös kotikäynnillä vietettyä aikaa, kun käynti täytyy keskeyttää tai lähteä välissä siirtämään autoa rajallisen pysäköintiajan vuoksi.

Kun kyse on kaupungin hallinnoimista alueista, on tämän asian oltava näiltä osin ratkaistavissa kaupungin sisäisesti sekä nopealla aikavälillä.

Eve Rämö ja 56 muuta allekirjoittajaa 17.12.2018