Suurin osa Vantaan asuntokannasta on rakennettu 1970-luvulla, ja monet talot ovat hiljalleen tulossa peruskorjausikään. Varsinkin vuokrataloyhtiöiden puolella purkavan uudistamisen hankeaihioita on odotettavissa lähivuosina lisää. Purkavan saneerauksen hankkeita vaativat erittäin huolellisesti valmistettua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja tehokasta tiedottamista. Kunnan pitää huolehtia, että kaikki kaavoituksen osalliset saavat tiedon vireilletulosta ajoissa ja samalla varmistaa, että kohdealueen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kaavan valmisteluun ja lausua mielipiteensä asiasta.

Vantaalla kaavoituksen osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty MRL:n mukaisesti, ja kaavan vireilletulosta ilmoitetaan paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä (Vantaan Sanomissa). Kuitenkin, kerrostaloissa useimmilla ihmisillä on ”ei mainoksia” lappu ovessa, joten erittäin tärkeä tieto oman kodin purkamisesta ja osallistumistilaisuuksista jää saamatta. Vaikka Vantaan Sanomat on saattavilla myös kaupankeskuksien telineistä, nämä ovat usein tyhjiä.

Ympäristöministeriön laatiman ja kuntien kaavoittajille tarkoitetun ”0sallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa” –oppaan mukaan merkittävien kaavojen vireilletulosta saattaa olla tarpeen ilmoittaa sanomalehti-ilmoituksen lisäksi muillakin tavoilla, esimerkiksi lähettämällä kirje osoitteettomana jakeluna kohdealueen talouksiin. Postin jakamana kirje menee perille myös niille, jotka eivät vastaanota mainoksia. Vaihtoehtoisesti ilmoitus kaavan vireilletulosta ja osallistumisen mahdollisuuksista (mm. keskustelu- ja tiedotustilaisuuksista) voi laittaa rappukäytävien ilmoitustauluille.

Vantaa on myös Suomen monikulttuurisin kunta, jossa 17,7% väestöstä on vieraskielisiä. Maahanmuuttajataustaiset asuvat enimmäkseen vuokratalovaltaisilla alueilla – johon tulee kohdistumaan purkavan saneerauksen hankkeita. Vaikka Vantaa tekee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja tiedottaa asemaakaavamuutoksista lain mukaisesti virallisilla kielillä (suomeksi ja ruotsiksi), tämä on selkeästi riittämätöntä ottaen huomioon joidenkin alueiden erityispiirteenä oleva korkeaa vieraskielisten osuutta, joka voi saavuttaa lähes 40 %. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen joukko, vaan kotouttamisprosessin eri vaiheissa olevat henkilöt, joista osa ei hallitse suomen kieltä tarpeellisella tasolla. On kohtuuton tilanne, kun ihmisiltä ollaan purkamassa kotia, ja he eivät saa siitä informaatiota ymmärtämällään kielellä. Samalla vieraskielisten poissulkeminen osallistumisprosessista estää tasavertaisuuden toteutumista ja lisää välillistä syrjintää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Vantaan kaupunki
a) ilmoittaa jatkossa asuinrakennusten purkamisesta ja osallistumisprosessista kaavoituksen osallisille myös kirjeitse ja /tai rappukäytävien ilmoitustauluilla
b) tiedottaa purkavan saneerauksen hankkeista ja osallistumisprosessista virallisten kielten lisäksi ainakin englanniksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla Vantaan yleisimmillä kielillä (viro, venäjä, somali, arabia).

Sveta Silvennoinen-Hiisku ja 23 muuta allekirjoittajaa 17.12.2018