Vuoden viimeinen valtuuston kokous 17.12. käynnistyi Vantaan kulttuuripalkintojen jaolla. Vantaa panostaa kulttuuriin, sillä palkintojen määrä oli tänä vuonna tuplattu! Voittajiin voi tutustua Vantaan verkkosivuilla.

Varsinainen asialista alkoi pitkällä listalla eronpyyntöjä luottamustehtävistä. Tämä voisi olla huolestuttava merkki, ellei kyse tällä kertaa olisi ollut vain tehtävien kierrättämisestä eli henkilövaihdoksista.

Kokouksen keskeisin asia oli lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa 2050-kaavaluonnoksesta, joka koskee myös Vantaata. Vantaalle merkittävää on esimerkiksi Aviapoliksen laajeneminen kehän molemmille puolille, mikä tarkoittaa, että siitä tulee alueensa suuri keskus. Vihreiden kannattama pikaraitiotie Mellunmäestä Tikkurilan ja Jumbon kautta lentokentälle olisi niin ikään merkittävä parannus Vantaan joukkoliikenteeseen.

Vihreät jättivät kokouksessa lisäksi useita aloitteita koskien mm. kaavoitukseen liittyvän tiedotuksen parantamista, kotiin tehtävän työn kotikäynteihin liittyvien pysäköitinongelmien ratkaisuja ja Johansin tilan, Velmutalon, myyntiä Vantaan elävän musiikin yhdistykselle.

Valtuustoryhmän puolesta suuret kiitokset kuluneesta vuodesta ja rauhallista loppuvuotta kaikille!

Pekka Rautio