Perusopetuksen erityisluokilla ja pienryhmissä opiskelee erityisen tuen oppilaita, joiden tuki mahdollistuu paremmin pienemmässä ryhmässä erityisluokanopettajan ollessa vastuussa opetuksesta. Näillä oppilailla voi olla esimerkiksi tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita, neuropsykiatrisia häiriöitä, kehitysviivästymää tai laajoja oppimisen vaikeuksia.

Erityisopettajista on valtakunnallisesti pulaa. Vantaalla on 130 perusopetuksen erityisluokanopettajan tehtävää. Ilman muodollista kelpoisuutta on 23 % eli 30 henkilöä. Heistä 3 henkilöllä on jokin muu opettajankelpoisuus. 27 henkilöllä ei siten ole mitään opettajan kelpoisuutta.

Pula pätevistä erityisluokanopettajista vaikuttaa väistämättä opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja tätä kautta vantaalaisten erityisluokilla opiskelevien lasten oppimiseen, kehitykseen ja tulevaisuuteen.

Sivistystoimen mukaan vuosina 2013-2015 toteutetut poikkeuskoulutukset, joissa Vantaa koulutti omia luokan- ja aineenopettajia erityis- ja erityisluokanopettajiksi, vaikuttivat positiivisesti erityisopettajien määrään. Vantaa on maksanut lisää kokonaispalkkauksessa vuodesta 2009 lähtien erityisluokan- ja erityisopettajille, mikäli heillä on kelpoisuus virkaan, houkutellakseen heitä Vantaalle. Lisä on tällä hetkellä 171,28 e/kk.

Palkkaus on vain yksi työssä pysymiseen vaikuttava tekijä. Usean opettajan mukaan enemmän vaikuttavat työhön saatu tuki, kuten avustajaresurssit, johtamiskulttuuri sekä opiskeluhuollon mahdollisuudet tukea luokkaa esim. haastavissa ryhmätilanteissa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaupunki valmistelee selkeät ja konkreettiset suunnitelmat siihen, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa erityisluokanopettajien vakanssit saadaan täytettyä pätevillä työntekijöillä. Haluamme myös suunnitelmat siihen, miten nykyiset, pätevät erityisluokanopettajat saadaan pysymään Vantaalla. Vantaan tulisi myös selvittää uudelleen mahdollisuuksia pätevöitymisopintoihin.

Vihreä valtuustoryhmä sekä 29 muuta valtuutettua 4.3.2019