Vantaan kaupunki myöntää toiminta-avustuksia järjestöille, yhteisöille ja toimintaryhmille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, liikunta-, kulttuuri ja nuorisotoimintaan. Toiminta-avustuksia annetaan vain sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Vaikka nykykäytäntö mahdollistaa hakea kertaluonteisia kohdeavustuksia, se ei ota huomioon monitoimiyhdistyksien ja -järjestöjen poikkeavaa luonnetta.

Kuvaava esimerkki on maahanmuuttajajärjestöt. Kun kotouttaminen on moniulotteinen prosessi, niin maahanmuuttajajärjestöt toimivat eri alojen rajapinnalla. Järjestöjen toiminta usein käsittää samanaikaisesti kulttuurisia, sosiaalisia, työllistämis-, hyvinvointi-, liikunta- ja nuorisopalveluita. Useassa tapauksessa maahanmuuttajajärjestöjen työ kohdistuu suuremmaksi osaksi lapsiin ja nuoriin, vaikka nuorisotoiminta ei ole mainittu erikseen järjestön säännöissä.

Järjestöjen toiminnan vakiinnuttaminen ja onnistuminen asettamisensa tavoitteiden saavuttamisessa riippuu suoraan saatujen hankerahoituksen ja erilaisten avustuksien määrästä. Etenkin toiminnan laajaalainen ja innovatiivinen kehittäminen on haastavaa, koska kertaluonteiset kohdeavustukset (esim. Hankkeen, leirin tai tilaisuuden toteuttamiseen) eivät riitä pidempijaksoisen ja/tai jatkuvan toiminnan harjoittamiseen. Kertaluonteisten avustusten hakeminen ja siihen liittyvä raportointi myös vie työaikaa pois varsinaisesta toiminnasta.

Toiminta-avustus, joka olisi räätälöity moniprofiilisille järjestöille, luo niiden toiminnalle vakaan rahoituspohjan ilman tarvetta hakea jatkuvasti kertaluonteisia avustuksia ja siten vähentää turhaa byrokratiaa. Sellainen avustusmuoto auttaa varmistamaan etenkin maahanmuuttajajärjestöjen laadukasta toimintaa kotouttamisprossessin eri vaiheessa ja eri väestöryhmiä koskien, ja samalla helpottaa muiden monitoimiyhdistysten toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusi avustusmuoto monitoimiyhdistyksille ja -järjestöille.

Sveta Silvennoinen-Hiisku ja 22 muuta allekirjoittajaa 8.4.2019