Valtuusto käsitteli 8.4. Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa. Vihreän valtuustoryhmän mielestä ohjelmassa tulisi olla maininta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja muista lapsiperheiden palveluista. ”Huolehtimalla näistä saadaan ylläpidettyä ja rakennettua vetovoimaa tekemällä Vantaa houkuttelevaksi asuinkunnaksi lapsiperheille”, sanoo valtuutettu Sveta Silvennoinen-Hiisku.

Valtuuston saama vastaus vihreiden huhtikuussa 2018 jättämään aloitteeseen varhaiskasvatuksen työntekijäpulan taltuttamisesta ei vihreän valtuustoryhmän mielestä täysin riitä helpottamaan pitkään jatkunutta koulutettujen opettajien pulaa tai vähentämään työn kuormittavuutta. “Laadukas varhaiskasvatus edellyttää koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa, joten puute varhaiskasvatuksen opettajista on hyvin huolestuttavaa lasten hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen kannalta”, toteaa opetuslautakunnan jäsen Eve Rämö.

Hyvä henkilöstöpolitiikka on vihreiden mielestä osa kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa. Valtuustossa käsitelty henkilöstökertomus antaa varsin positiivisen kuvan Vantaasta työnantajana. “Hyvältä työnantajalta voisi kuitenkin odottaa reflektiivisyyttä. Henkilöstökertomuksessa olisikin jatkossa tärkeä huomioida myös Vantaan henkilöstöpolitiikan haasteet ja pohtia siitä, miten näitä voidaan kehittää”, sanoo valtuutettu Maija Rautavaara.

Lisätietoja:
Sveta Silvennoinen-Hiisku, p. 040 935 3308
Eve Rämö, p. 044 974 1458
Maija Rautavaara, p. 050 330 2636