Vantaan kouluissa ja päiväkodeissa toteutettu oirekysely kertoo karua kieltä siitä, että sisäilma-asioiden osalta kaupungissamme on vielä paljon tehtävää ja välittömiä toimenpiteitä vaativia päiväkoti- ja koulurakennuksia on useita kymmeniä.

“Lähes kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa, joista kohdekohtainen raportti löytyy, raportoitiin melusta ja tunkkaisuudesta. Tunkkaisuus viittaa riittämättömään tai väärin säädettyyn ilmanvaihtoon, joka on ollut useiden kohteiden osalta tiedossa jo aiemminkin. Nyt on viimeistään aika korjata nämä ilmanvaihdon epäkohdat!”, vaatii sisäilma-asioiden neuvottelukunnan 2. varapuheenjohtaja Annukka Majanto. ”Tarvitaan nopeasti väistötiloja, jotta sisäilmakorjauksia ja myös peruskorjauksia päästään tekemään. Tällä hetkellä korjaukset viivästyvät väistötilojen puutteen ja Tilakeskuksen riittämättömien resurssien vuoksi”, Majanto lisää.

”Oirekysely antoi myös viitteitä siitä, että sisäilmakohteiden korjauksissa ei ole onnistuttu tai korjaustavat ovat olleet vääriä. Tämän lisäksi tutkimus- ja korjausdokumenttien säilyttämiseen tulee jatkossa kiinnittää tarkempaa huomiota, jotta tiedot ovat helposti saatavilla ja kuntalaisten nähtävissä”, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen.

Ensi vuoden talousarvion kehys on päätöksenteossa toukokuun valtuuston kokouksessa. Vihreä ryhmä edellyttää, että sisäilmaoirekyselyn tulokset ja kriittisimmät korjauskohteet tulee huomioida kehyksen valmistelussa.

Lisätietoja:
Emmi Pajunen, 045-6750201, emmi.pajunen(at)vantaanvihreat.fi
Annukka Majanto, 044-5667098, annukka.majanto(at)vantaanvihreat.fi