Vantaan kaupunki käsitteli kolmivuotisen elinvoima- ja vetovoimaohjelman maanantain 20.5. kokouksessa. Ohjelma tähtää notkean ja palvelevan yritysympäristön luomiseen, tukee kaupungin kansainvälistymistä ja kansainvälistä näkyvyyttä, panostaa työllistymiseen ja osaamisen kasvattamiseen sekä vahvistaa Vantaan asemaa tapahtumien kaupunkina. 

“Vahva elinvoima on välttämättömyys nopeasti kasvavalle ja kehittyvälle kaupungille, joten elinvoiman edellytyksien parantamiseen tulee panostaa niin varakkaina kuin tiukkoina vuosina. Osaava työvoima ja kasvavat yritykset palauttavat investoinnit veroeuroina ja työpaikkoina kaupungin taloudelle. Ja uusia innovatiivisia palveluita toki tarvitaan yritystoiminnan tukemiseksi”, toteaa kaupunginvaltuutettu Anssi Aura.

Elinvoimaohjelma voi tarjota myös konkreettisia keinoja edetä kohti hiilineutraliuutta. Vihreä valtuustoryhmä näkee, että kestäville ja innovatiivisille julkisille hankinnoille on annettava ohjelmassa enemmän painoarvoa. Julkiset hankinnat ovat oleellisessa roolissa esimerkiksi cleantech – eli puhtaan teknologian ratkaisujen vauhdittamisessa ja auttavat saavuttamaan ilmasto- ja ympäristötavoitteita taloudellisesti järkevällä tavalla. Näin Vantaa voisi tavoitella rohkean ja innovatiivisen resurssiviisaan kaupungin asemaa.

“Vantaan tulee myös tarjota rohkeasti kokeilu- ja pilotoinitalustoja uusille keksinnöille, auttaen yrityksiä ja organisaatioita saamaan kansainvälistymisprosessissa tarvittavia referenssejä. Parhaat kokeilut voidaan skaalata ja ottaa käyttöön koko kaupungin mittakaavassa. Lentokenttäkaupungina Vantaalla on loistavat mahdollisuudet myös toimia tulevaisuuden ratkaisujen ’showroomina’ ja esittää niitä potentiaalisille investoreille tukien yritysten vientipyrkimyksiä”, sanoo valtuutettu Sveta Silvennoinen-Hiisku.

Lisätietoja
Anssi Aura, anssi.aura@vantaanvihreat.fi
Sveta Silvennoinen-Hiisku, 040 935 3308, sveta.silvennoinen@vantaanvihreat.fi