Suunnitelma öljylämmityksestä luopumisesta Vantaan kaupungin omissa rakennuksissa

Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vantaa on laatinut resurssiviisauden tiekartan, joka ohjaa Vantaan kehitystä kohti päästötöntä kaupunkia.

Tiekartassa todetaan öljylämmityksen aiheuttavan rakennusten erillislämmityksessä 5 % kasvihuonekaasupäästöistä Vantaalla. Resurssiviisauden tiekarttaa asettaa tavoitteeksi, että Vantaan alueella on tavoitteena luopua öljylämmityksestä vuoteen 2030 mennessä.

Kaupungin omien kiinteistöjen osalta tavoite on hyvin kunnianhimoinen. Tiekartan mukaan Vantaa luopuu öljylämmityksestä omissa rakennuksissaan vuosien 2018-2021 aikana. Kaupunki omistaa 37 öljylämmitteistä kiinteistöä, joista suurin osa on kouluja ja päiväkoteja (tilanne 18.6.2018). Vantaan tavoite on linjassa myös keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman kanssa. Suunnitelman mukaan valtio luopuu öljylämmityksestä omistamissaan kiinteistössä vuoteen 2025 mennessä, ja kannustaa kaikkia julkisia toimijoita samaan.

Päiväkummun vuonna 1968 rakennettu koulu on yksi esimerkki kaupungin öljylämmitteisistä omista rakennuksista. Koulun kiinteistönhuollosta vastaavilta henkilöiltä saatujen tietojen mukaan lämmitysöljyn kulutus on lämmityskauden aikana noin 10 000 litraa kuukaudessa. Rahallinen kustannus on 13.6.2019 hinnoilla vajaa 10 000 euroa kuukaudessa. Motivan laskukaavan mukaan kymmenen öljytonnin kuukausikulutus tuottaa 29 tonnin kuukausittaiset hiilidioksidipäästöt. Öljylämmitys on kestämätöntä sekä ilmaston että kaupungin talouden kannalta.

Kaupungin itse itselleen asettamaan takarajaan on aikaa enää pari vuotta. Monen öljylämmityksen varassa olevan kiinteistön, kuten esimerkiksi Päiväkummun koulun, osalta ei ole tiedossa selkeää suunnitelmaa siirtymisestä esimerkiksi maalämpöön ja muihin kestävimpiin lämmitysvaihtoehtoihin.

Edellä mainitun perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki laatii omista kiinteistöistään kiinteistökohtaisen suunnitelman öljylämmityksestä luopumiseksi. Suunnitelma tulee tuoda valtuustolle tiedoksi.

Maija Rautavaara, Sakari Rokkanen, Juha Hirvonen, Jari Jääskeläinen, Kai-Ari Lundell ja Tiina Tuomela sekä 41 muuta allekirjoittajaa 17.6.2019