Talousarvion 2020 talousarvion kehys herätti keskustelua – olkoonkin, että vain kuukausi aiemmin
talousarvion lähetekeskustelussa puheenvuoroja oli käytetty useiden tuntien ajan.

Puheenvuoroissa muistutettiin siitä, että taloustilanne on edelleen haastava, eikä tuhlaamiseen ole varaa. Toisaalta esimerkiksi valtuutettu Norrena (vihr.) muistutti, että monet viime vuosien säästöpaineissa tehdyt säästötoimenpiteet ovat jälkikäteen aiheuttaneet merkittäviä lisäkustannuksia. 

Sisäilmaongelmaisista tiloista kannettiin huolta niin talousarvion lähetekeskustelussa kuin sisäilmasairaille tarkoitetusta väistötilasta tehdyn aloitteen kohdalla käydyssä keskustelussa. Tiina Tuomela (kd.) paheksui puhdasilmapaviljongin hankkimisen hitautta ja kehotti virkamiehiä ripeyteen. Minna Kuusela (vihr.) muistutti valtuustoa siitä, että valtuusto on päättänyt puhdasilmapaviljongin rakentamisesta ja lisäksi virkamiehet ovat luvanneet toteuttaa paviljongin. Asia ei ole kuitenkaan edennyt toivotulla tavalla ja hankintaa on lykätty vedoten aikaa vaativiin selvityksiin.

Säde Tahvanainen (sd.) oli huolissaan investoinneista. Tahvanainen kaipasi kokonaisvaltaista selvitystä kaupungin tiloista – mitä tiloja kaupungissa on, millaisessa kunnossa ne ovat ja mitä niille tehdään. Minna Atiye (vihr.) nosti esiin sosiaali- ja terveystoimen budjetin vajauksen ja ns ”hätähuutolistan”. Tiedossa kuitenkin on, että esimerkiksi perheneuvolassa on pitkät jonot ja ilmeinen resurssipula. Samoin kuuleman mukaan neuvolaikäisten toimintaterapiaan on puolen vuoden jono. Pirkko Letto (sd.) toi esiin huolensa terveyskeskuksen kiireettömien aikojen saatavuudesta – joita ei tällä hetkellä jaeta lainkaan. Jonotusajat terveysasemien puhelinpalveluihin on ollut jopa 40 minuuttia. Sosiaali- ja terveystoimen rekrytointiongelmat ovat vakavia – tällä hetkellä auki on useita vakansseja, eikä niitä saada täytettyä. Rekrytointihaasteita on myös muilla toimialoilla. Letto peräänkuulutti toimialojen välistä yhteistyötä henkilöstökeskuksen tukemana. Useat muut valtuutetut tunnistivat rekrytointihaasteet.

Kokoomus teki Uusimaa 2050 kaavaehdotuksen lausuntoon muutosesityksen, jossa haluttiin siirtää
Porttipuiston kauppaan kohdistuvat rajoitukset Vantaan yleiskaavatyössä ratkaistavaksi. Aiheesta on keskusteltu runsaasti eri toimielimissä. Kaupan ohjaamista Porttipuistoon puoltaa alueen tällä hetkellä heikot päivittäistavarakaupan palvelut – alueella on pula ruokakaupoista. Vantaa ei ole kuitenkaan halunnut sallia kaupan suuryksiköiden keskittämistä vähittäistavarakaupalle varatuille alueille mahdollistaakseen kaupunkikeskustojen kehittämisen. Hakunilan keskustan kehittämisen kannalta on oleellisen tärkeää suunnata kauppaa nimenomaan Hakunilan suuntaan. Aihe nostatti vilkkaan keskustelun myös valtuustossa. Asiasta äänestettiin pohjaesityksen voittaessa äänin 38-26.

Anniina Kostilainen