Kaikki Vantaan lapset ja nuoret tarvitsevat puhtaat koulutilat. Viime vuoden talousarviokäsittelyssä päätettiin toteuttaa vuoden 2019 aikana erityinen puhdasilmatila huonosta sisäilmasta sairastuneille ja siihen varattiin 80 000 euroa. Tähän mennessä asia ei ole juurikaan edennyt.

– Olemme asian viivästymisestä erittäin huolissamme. Nyt on sisäilman, oppilaiden ja opettajien oikeuksien sekä koulunkäynnin tärkeyden lisäksi kyse myös kaupungin periaatteista ja toimintamallista, täsmentää opetuslautakunnan vihreä jäsen, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Eve Rämö.

Opetuslautakunta on päättänyt huhtikuussa puhdasilmatilan hankkimisesta syksyksi 2019. Opetuslautakunnan päätöksen jälkeen kaupunginhallitukseen tuotiin toukokuussa yllättäen aivan toisenlainen esitys, missä puhdasilmaluokan toteutumisajaksi oli annettu vasta vuosi 2020.
-Kaupunginhallitus oli onneksi tässä opetuslautakunnan tahdon ohittamisessa tiukkana, ja palautti aikataulun vuoden 2019 puolelle, raportoi valtuutettu Rämö.

Vihreä valtuustoryhmä onkin nyt tyytyväinen kaupunginvaltuuston 17.6. tekemään päätökseen, missä puhdasilmaluokka lisätään vuoden 2019 investointiohjelmaan.

– Pelkkä päätös on kuitenkin yhtä tyhjän kanssa, jos asiaa ei edistetä nopeasti. Ihmettelemme miten voi olla mahdollista, että kaupungilla voisi kestää reilusti yli vuoden näin pienen kohteen kilpailuttamiseen, paikan selvittämiseen ja rakennuslupaprosessiin, kuten nyt luottamushenkilöille on kerrottu? Onko pelättävissä, että asia viivästyy vielä nykyisestään, päätöksistä huolimatta, kysyy kaupunginhallituksen varajäsen ja valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Minna Kuusela.

Sisäilmasta sairastuneiden ei saa antaa enää odottaa, vaan poliittisen päätöksenteon tahto ja päätökset tulee viedä käytäntöön ja erityinen puhdasilmainen opetustila tulee saada käyttöön viivyttelemättä jo syksyn 2019 aikana.

Lisätietoja:
Eve Rämö, kaupunginvaltuutettu (VIHR), opetuslautakunnan jäsen
eve.ramo@vantaanvihreat.fi, p. 044 9741458

Minna Kuusela, kaupunginvaltuutettu (VIHR), kaupunginhallituksen varajäsen
minna.kuusela@vantaanvihreat.fi, p. 044 7143695