by Marco Verch (CC BY 2.0)

Vantaan vihreä valtuustoryhmä jätti syksyn ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.8. aloitteen kaupungin tarjoaman ruoan hiilijalanjäljen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Vantaa on valtuustokauden strategiassaan asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

– Tiedämme, että ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajia on ruoantuotanto, jolla on myös muita massiivisia vaikutuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin, muistuttaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen.

– On selvää, että osana ilmastovastuun kantamista ja hiilineutraaliuden tavoittelua kaupungin on voimallisesti edistettävä ruokaan liittyvien päästöjen vähentämistä. Odotamme, että aloite tuottaa asiantuntijatyönä kaupunkikonsernille tehokkaimmat mahdolliset keinot tarjotun ruoan hiilijalanjäljen puolittamiseen, Pajunen painottaa.

Lisätietoja:

valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen, 045 675 02 01, emmi.pajunen@vantaanvihreat.fi

**
Aloite kokonaisuudessaan

Valtuustoaloite kaupungin tarjoaman ruoan hiilijalanjäljen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä

Ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Vantaa on valtuustokauden strategiassaan asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajia on ruoantuotanto, jolla on myös muita massiivisia vaikutuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin.

On selvää, että osana ilmastovastuun kantamista ja hiilineutraaliuden tavoittelua kaupungin on voimallisesti edistettävä ruokaan liittyvien päästöjen vähentämistä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa kaupungin tarjoaman ruoan hiilijalanjäljen vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen toteuttamiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin kattava suunnitelma toimenpiteineen.