Kiilan noin kahden neliökilometrin alueelle on keskittynyt runsaasti teollista ja kiertotaloustoimintaa. Samalla alueella asuu yli 400 ihmistä. Kaupungin on taattava asukkailleen terveellinen ja turvallinen asuinympäristö.

Kiertotalouden toteuttaminen lähellä synty- ja sijoituskohdetta on resurssiviisauden kannalta järkevää. Se on kuitenkin toteuttava niin, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa läheiselle asutukselle. Melulla on tutkitusti terveyttä heikentävä vaikutus.

Kiilan alueella on tällä hetkellä luonnollisena meluesteenä tutkamäki Kuutamotien suuntaan, Katriinantien suuntainen meluvalli sekä toimijoiden itse toteuttamia meluesteitä. Alueen asukkaat kokevat melun kuitenkin häiritsevänä ja haitallisena.

Me allekirjoittaneet pyydämmekin, että Vantaa selvittää mahdollisuuksia rakentaa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa toimivia meluesteitä suojaamaan ympäröivää asutusta haitalliselta melulta.

Maija Rautavaara ja Eija Liinakoski sekä 33 muuta allekirjoittajaa 23.9.2019