Vihreä valtuustoryhmä katsoo ensi vuoden budjettiesitystä pääosin positiivisen toiveikkaana. Monia tärkeitä asioita voidaan edistää ensi vuonna.

Varmasti kaikkien valtuustoryhmien, ja myös kuntalaisten, huolena on ollut koulujen kolmiportaisen tuen riittävyys. Aiemmin toteutettu kysely paljasti, että puutteita tuen riittävyydessä on ilmennyt kaikilla tasoilla. Onkin erittäin positiivista, että ensi vuonna pystymme laittamaan lisää rahaa erityisopettajien palkkaamiseen sekä tekemään toimintaohjelman siitä, miten tukitoimet saatetaan kuntoon.

Varhaiskasvatuksen osalta kannamme huolta erityisesti erityisopettajien tilanteesta. He jäivät tänä vuonna varhaiskasvatuksen opettajille annetun palkankorotuksen ulkopuolelle ja se on herättänyt paljon keskustelua, mielipahaa ja huonoa mainetta Vantaalle. Käännämmekin katseemme henkilöstökeskuksen ja kaupunginjohtajan puoleen, että tämä epäkohta korjataan mahdollisimman pikaisesti, jotta erityisopettajien pako Vantaalta ei jatku.

Kunnallinen päätöksenteko on toisinaan pitkän matkan juoksu. Realiteetti on, että vaikka kuinka tahtoisimme, kaikki asiat eivät tule kuntoon hetkessä. Yksi esimerkki tästä on terapeuttinen vauvaperhetyö. Vihreä ryhmä on tehnyt systemaattisesti työtä sen eteen, että myös Vantaa pystyy naapurikaupunkien tapaan tarjoamaan vauvaperheille tätä erittäin tärkeää palvelua. Vuosi sitten talousarvioon kirjattiin, että asiaa selvitetään olemassa olevien resurssien puitteissa ja nyt terapeuttiseen vauvaperhetyöhön resursoitu henkilöstöpanos kasvaa 1,4:stä henkilötyövuodesta 3,4:ään. Tämä on tärkeää, sillä kun pystymme tukemaan perheitä varhaisessa vaiheessa, pystymme estämään ennalta mahdollisia tulevia ongelmia ja helpottamaan perheiden arkea. Mitä aikaisemmin apu saavuttaa sitä tarvitsevat, sitä suuremmat yhteiskuntataloudelliset säästöt syntyvät – puhumattakaan inhimillisen hyvän kasvusta.

Sisäilma on puhuttanut Vantaalla jo vuosia. Niin myös tänä syksynä. Olemme iloisia, että budjettiin varattu raha sisäilmakorjauksiin tuplaantuu viiteen miljoonaan euroon. Tämä on välttämättömyys, koska sisäilmaongelmaisia kohteita on ympäri Vantaata. Usein näiden korjaamisen pullonkaulana on kuitenkin se, ettei kohteissa ehditä käydä edes ensikäynnillä. Nyt tähän epäkohtaan puututaan lisäämällä sisäilma-asiantuntijoita. Osa sisäilmahaitoista pystytään estämään ja pysäyttämään jo sillä, että asiantuntija käy paikan päällä tarkistamassa tilanteen ja esimerkiksi säätämässä ilmastointia.

Samaan aikaan meidän on kuitenkin oltava itsellemme rehellisiä ja myönnettävä, että paljon on työtä tehtävänä. Korjattavia rakennuksia on paljon. Meillä on edelleenkin satoja lapsia ja aikuisia, jotka oleskelevat sisäilmaltaan haitallisissa rakennuksissa. Sisäilma tulee siis puhuttamaan Vantaalla myös jatkossa. Ja meidän on muistettava tämä myös tulevien vuosien budjeteissa.

Yhden erityisen suuren huolen haluamme nostaa esiin. Olemme Vihreän ryhmän kanssa pohtineet pitkin kuluvaa vuotta, miksi meillä toistuu samankaltaisia ongelmia eri toimialoilla ja eri tehtävissä. Meillä on täyttämättömiä vakansseja niin kouluissa, päiväkodeissa, terveydenhuollossa kuin maankäytössä. Saamamme viestit ovat toistaneet samaa kieltä: vakanssien täyttölupia joutuu odottamaan, hakijoita avoimiin paikkoihin ei ole, palkkaus ei jousta, hyvät työntekijät siirtyvät töihin ympäryskuntiin tai muualle. Näin emme voi jatkaa. Miksi Vantaan työntekijämaine on vuosien saatossa saanut näin suuren kolhun, että meille ei haluta töihin? Miksi ongelmiin ei ole puututtu?

Pidämme tärkeänä, että ensi vuoden aikana asiaa selvitetään ja tutkitaan. Ensi vuonna Vantaa käynnistääkin henkilöstöpolitiikan laatuhankkeen, hyödyntäen ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Meidän tulee saada henkilöstön hyvinvointi paranemaan, lisätä heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan työhönsä ja samalla työnantajakuvaa vahvistettua. On myös erittäin hyvä, että ensi vuoden aikana rekrytointia tehostetaan ja täyttölupaprosessin toimivuus ja tarpeellisuus arvioidaan uudelleen. Esiin tulleisiin ongelmiin ja epäkohtiin on tartuttava toden teolla!

Olisimme toivoneet, että budjettiin olisi voitu osoittaa lisärahaa uuden ympäristötarkastajan palkkaamiseen. Tämä oli myös ympäristölautakunnan yksimielinen näkemys. Tällä hetkellä resurssit ovat riittämättömät, jotta voisimme varmistaa, että ympäristökatastrofeja ei pääse syntymään. Hyvinvoiva ympäristö on kaikkien meidän yhteinen etu. Meillä on Kiilan kaltaisia alueita, jotka kipeästi tarvitsisivat enemmän valvontaresursseja. Toivomme, että tätä asiaa voidaan tarkastella ensi vuoden aikana ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä ympäristötarkastajien tärkeän työn tukemiseksi.

Lopuksi haluan nostaa esiin vielä yhden iloisen asian:

Joskus rahallisesti suhteellisen pieneltä tuntuvat asiat ovat maineeltaan erittäin merkittäviä. Yksi tällainen on lasten puistoruokailu. Kuntalaiset ovat vuosia tätä palvelua toivoneet, ja vuosi sitten päätetty puistoruokailun pilotointi johti siihen, että nyt puistoruokailusta tulee pysyvä osa Vantaan kesiä. Tämä on juuri sitä palvelua, jolla kohotamme kaupunkimme imagoa, tuemme lapsiperheitä ja vastaamme niihin toiveisiin, joita kuntalaiset meille esittävät. Hyvä Vantaa! Kiitos muut ryhmät, että lähditte tätä kanssamme tukemaan!

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen