Rakentaminen on kasvanut ja kiihtyy pääkaupunkiseudulla kiihtyvää vauhtia ja samalla maata liikutetaan monin paikoin valtavia määriä satojen maansiirtoon sopivien kuorma-autojen ja liikennöitsijöiden voimin.

Puhtaiden maamassojen varastointi Vantaalla on perusteltua kuljetusmatkojen lyhentymisellä, jolla voidaan pienentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä sekä kuljetuksiin käytettyä aikaa mikä puolestaan parantaa rakentamisen tehokkuutta ja pienentää kustannuksia. Logistisesti tietysti kaikkein tehokkainta on, että välivarastointia ei tarvittaisi, vaan massat voitaisiin kuljettaa kerralla oikeaan kohteeseen, tietysti tämä ei ole aina mahdollista.

Edellytämme että varastoalueen sijainnin tulisi olla ”keskeinen”, jotta ajomatkat olisivat mahdollisimman lyhyitä Vantaan alueella.

Välivarastointi kierrätyskeskuksen läheisyydessä raskasliikenne lisääntyy, joten paikan sijainnilla tulee olla keskeinen saavutettavuus niin, ettei se häiritse merkittävästi muuta liikennettä.

Edellytämme, että kaupunki tutkii ensisijaisesti maa-ainesten kierrätyskeskukselle paikkaa joistain muualta, kuin Seutula – Kiila akselilta, johon on yleiskaavassa esitetty maa-massojen keräyspaikka. Tämä sen vuoksi, että maa-massojen kierrätys asemalle on tarvetta välittömästi, mutta sen mukanaan tuoma raskaan liikenteen lisääntyvää määrää ei voida ohjata Seutula – Kiila akselille ennen Kehä IV:n valmistumista.

Mikäli kierrätyskeskuksen kautta kierrätetään myös purkumassoja, on myös niiden massojen puhtaus valvottava.

Edellytämme myös suunnitelmaa, kuinka massat kiertävät, ettei siitä tule ”ylijäämämaiden” (pysyvää) vastaanottopaikkaa.

Sveta Silvennoinen-Hiisku, Jarno Eskelinen, Otso Kivimäki, Jari Jääskeläinen, Niilo Kärki ja Jussi
Vähäkangas sekä 13 muuta allekirjoittajaa 11.11.2019