Valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajusen puhe salissa 24.2.2020

Raiteet selvästikin herättävät tunteita tässä salissa.

Hyvin toimiva rataverkko, nopeat yhteydet ja matalat lipunhinnat ovat avainasemassa, kun mietitään keinoja vähentää maan sisäisiä lentomatkoja ja siten edesauttaa työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Valtakunnallisesti on suunnitteilla useitakin ratahankkeita. Vantaan ja koko Suomen näkökulmasta pääradan kehitys on ensiarvoisen tärkeää. Jos yhteydet nopeutuvat ja sujuvoituvat, työssäkäyntialue laajenee ja yhä useammat asuinseudut pysyvät houkuttelevina. Koko Suomi hyötyy.

Nykyinen päärata on Helsingin päässä hyvin ruuhkainen eivätkä raiteet riitä sille kapasiteetille, joka tulevina vuosina tullaan tarvitsemaan. Lisäraiteiden rakentaminen on haastavaa, koska radan eri kohdissa ei ole tarvittavaa tilaa laajennukselle. On siis syytä tutkia ja selvittää vaihtoehtoja tarvittavan lisäkapasiteetin saamiseksi. Tänään päätettävänä oleva lentoradan suunnitteleminen ei tarkoita sitä, että päärata autioituisi tai jäisi vaille korjauksia. Päädyttiin suunnittelun jälkeen lopulta mihin ratkaisuihin tahansa, ne edellyttävät myös pääradan korjausta.

Ymmärrän, että hankkeen vastustajia mietityttää niin pääradan kohtalo kuin ilmastokysymyksetkin. Tunnelin louhinta on jo yksinään iso hiilipäästökysymys, jonka vaikutuksista on saatava perusteellisia lisäselvityksiä. Samalla on kuitenkin muistettava, että raideinvestointeja tehdään kymmenien ja jopa satojen vuosien käyttöä varten. Onnistuneilla raideratkaisuilla vähennetään autoilua ja lentomatkustamista, ja se puolestaan on hiilipäästöjä merkittävästi alentava tekijä. On siis pystyttävä selvittämään kokonaiskuva niin hyödyistä kuin haitoista.

On syytä tarkastella tulevaa raideinvestointia myös Tampereen ja Keravan välillä sijaitsevien kuntien näkökulmasta. On tärkeää, ettei tulevilla linjauksilla näivetetä näitä asuinseutuja vaan mahdollistetaan myös muille asuinseuduille sujuva työmatkaliikenne raiteita pitkin.

On aivan selvää, että tarvitsemme lisää vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin. Samaan aikaan jokainen ymmärtää, että vastausten saamiseksi asioita tulee ensin selvittää. Ja tähän selvitystyöhön me olemme nyt tällä esityksellä lähdössä. Näen Vantaan kannalta tärkeäksi, että olemme mukana selvitystyössä, onhan hankkeen keskeinen tekijä Vantaalla sijaitseva Lentoasema ja meille strategisesti tärkeä Aviapoliksen alue.

Haluan vielä korostaa sitä, että sitoudumme tässä vaiheessa vain suunnittelun ja selvitysten kustannuksiin, jotka jakaantuvat 11 vuodelle ja mahtuvat nykyisellä taloussuunnitelmakaudella nykyiseen budjettiin. Tulevaisuus sitten näyttää, miten hanke jatkossa selvitystyön jälkeen etenee. Oli nyt päätettävän selvitystyön lopputulos mikä tahansa, me Vihreät iloitsemme siitä, että isot raidehankkeet koko maassa etenevät ja liikenne siirtyy enenevissä määrin raiteille.