Vantaan valtuusto sai maanantaina 5.10. kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2021 talousarvioksi ja 2021-2024 taloussuunnitelmaksi.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen summaa:

“Vihreä ryhmä on avoin kaikille tulonlisäyksille, myös kuntaveron maltilliselle korotukselle, jos sillä voidaan estää pahimmat leikkaukset. Myös säästöjä on löydettävissä kaikilta toimialoilta. Korostamme, että kaupungin taloustilanne on vakava. Se vaatii tulopohjan vahvistamisen lisäksi myös kulujen karsimista.

Suurin osa palveluista on kuitenkin kuntalaisten kannalta niin tärkeitä, että niistä ei pidä leikata. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan säästöt kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. Näitä säästöjä pitää arvioida erityisen tarkasti, jotta riittävät oppimisen edellytykset ja turvallinen kouluarki voidaan taata kaikille vantaalaisille lapsille ja nuorille. Vihreä ryhmä ei esimerkiksi hyväksy koulujen tai varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamista tai kolmiportaisesta tuesta tinkimistä.

Emme voi hyväksyä kotihoidontuen kuntalisästä luopumista. Nykyinen 215 euron kuntalisä on 30 % alle 1,5-vuotiasta lasta kotona hoitavan saamasta tuesta. Esitys kotihoidon tuen kuntalisän leikkauksesta kohdistuu rajusti yhteen ihmisryhmään. Leikkausta on perusteltu säästöillä, mutta sen todelliset vaikutukset on arvioitu puutteellisesti. Säästöt saattavat vaihtua kuluiksi, jos lapsia siirtyykin kotihoidosta päivähoitoon.

Luonteva hetki tarkastella kotihoidontuen kuntalisää on siinä vaiheessa, kun hallituksen perhevapaauudistus tulee voimaan. Perhevapaauudistuksen on kaavailtu etenevän vuonna 2021. Uudistuksen myötä perheiden käytettävissä olevan vanhempainrahan kokonaismäärä kasvaa reiluun 14 kuukauteen.

Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä ehdotetaan myös omaisuuserien myymistä. Tämä voi olla hyväksyttävää, mikäli omaisuudesta saatava myyntivoitto on selvästi suurempi kuin sen käyttöarvo.

Olen toiveikas tulevien budjettineuvottelujen suhteen. Uskon, että poliittiset ryhmät haluavat aidosti löytää toimivia ratkaisuja. Kiitän viranhaltijoita säästötoimenpiteiden valmistelusta. Nyt on poliitikkojen vuoro valita keinot kaupungin talouden tasapainottamiseen.

Vihreä ryhmä lähtee hakemaan neuvotteluista kuntalaisten hyvinvoinnin huomioivaa lopputulosta.”

Lisätietoja:
Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi, 0445840164