Vantaan valtuustoryhmät neuvottelivat maanantaina 2.11. vuoden 2021 talousarviosta ja talouden tasapainottamiseksi vaadittavista toimista. Tulonlisäyksiä ja säästöjä haettiin kaikilta toimialoilta ja yhdessä saatiin tehtyä merkittäviä ratkaisuja.

– Puolustimme neuvotteluissa viimeiseen asti Vantaan maksamaa kotihoidontuen kuntalisää. Huoli lapsiperheiden toimeentulosta oli suuri, ja kuntalisästä luopuminen kokonaan olisi kurjistanut etenkin yhden vanhemman perheitä kohtuuttomasti. Kuntalisä muodostaa merkittävän osan alle puolitoista vuotiaita lapsia kotona hoitavien perheiden saamista tuista, summaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen.

Tulopuolta vahvistettiin vihreän ryhmän aloitteesta tarjoamalla kaupungin henkilöstölle työtehtävien salliessa mahdollisuus enintään viiteen palkattomaan vapaapäivään vuodessa sekä mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaaseen.

– Säästövapaat ja lomarahojen vaihto vapaaseen ovat win-win -ratkaisuja. Kaupungin saamien säästöjen lisäksi vapaat ovat etu henkilöstölle ja niillä voidaan vahvistaa työhyvinvointia raskaan vuoden jälkeen. Uusille työntekijöille palkattomat vapaapäivät mahdollistavat pidemmän tauon töistä, kun lomia ei vielä ole ehtinyt kertyä. Lisäksi vapaat helpottavat esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamista, iloitsee kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Vaula Norrena.

– Talouden tasapainottaminen tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Tulevien tasapainottamiskeinojen valmistelussa sitouduttiin painottamaan ennaltaehkäisyä. Ensi vuodelta torjuimme suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisen. Maksujen korotus olisi väistämättä johtanut hoitoon hakeutumisen lykkäämiseen ja siten suurempia kustannuksia tulevaisuudessa, toteaa kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Sirpa Siru Kauppinen.

Saavutetusta neuvottelutuloksesta huolimatta vihreää valtuustoryhmää huolettavat kaupunkikulttuurin toimialalle kohdistuvat suuret säästötoimet. Vihreä ryhmä esitti useista kaupunkikulttuurin säästöistä luopumista.

– Kaupunkikulttuurin toimialalla tuotetaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja jaksaminen kannalta tärkeitä palveluita, erittäin pienillä määrärahoilla. Näitä säästöjä emme olisi halunneet tehdä. Tulevina vuosina nyt tehdyt, toimialan kokoon nähden mittavat säästöt on ehdottomasti otettava huomioon, painottaa Kostilainen.

Lisätietoja:
Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi, 0445840164
Vaula Norrena, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi, 0415105636
Sirpa Siru Kauppinen, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi, 0405404691

Kotihoidontuen kuntalisä on 1.4.2021 alkaen 160 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan puolitoistavuotiaaksi asti. Kuntalisä on samansuuruinen kuin naapurikaupunki Espoossa. Luonteva hetki tarkastella kotihoidontuen kuntalisää on siinä vaiheessa, kun hallituksen perhevapaauudistus tulee voimaan. Perhevapaauudistuksen on kaavailtu etenevän vuonna 2021. Uudistuksen myötä perheiden käytettävissä olevan vanhempainrahan kokonaismäärä kasvaa reiluun 14 kuukauteen.