Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kuntalaiset siellä etäyhteyden päässä,

Harvassa ovat ne kerrat, kun olemme saaneet valmistautua tulevaan talousarviovuoteen iloisen innostuneena, monista mahdollisuuksista inspiroituneena. Vantaan talouden piinavuodet ovat jatkuneet jo pitkään, aivan liian pitkään. Tuleva vuosi ei tee poikkeusta. Juuri kun näytti siltä, että kaupungin tilanne on vähitellen kohenemassa, koronakriisi pudotti pohjan kaupungin taloudelta.

Huolimatta siitä, että tulevan vuoden talousarviota on laadittu poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa, on neuvotteluja käyty hyvässä hengessä. Haluan kiittää kaikki valtuustoryhmiä ja erityisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajaa rakentavasta ja kunnioittavasta keskustelusta.

Miksi talous on niin tärkeää, saattaa moni miettiä. Talous on muutakin kuin rahaa ja numeroita. Talous on inhimillisyyden väline. Talous on tärkeää siksi, että voisimme tarjota kaikilla kaupungin asukkaille hyvän paikan elää, perustaa perhe, kasvattaa lapset, tehdä työtä, harrastaa, vanheta. Vahva talous on hyvinvoinnin mahdollistaja.

Vantaan talous on haasteiden edessä myös tulevina vuosina. Vihreä ryhmä haluaa rakentaa vastuullista ja hyvinvoivaa kaupunkia. Taloudellinen vastuullisuus on sitä, että tämän hetken palveluiden lisäksi turvataan myös tulevien kaupunkilaisten palvelut ja hyvinvointi. Siksi talouden tasapainottamista ei saa lähestyä vain kulujen karsimisen näkökulmasta. Aivan yhtä tärkeää on huolehtia kaupungin saamista tuloista. Vihreiden esityksestä talousarviokirjaan lisättiin tavoite kaupungin tulopohjan vahvistamisesta. Tulojen lisäämisessä on tehtävä yhteistyötä eri toimialojen välillä. Tulopohjan vahvistaminen edellyttää ponnisteluja sen eteen, että yhä useampi vantaalainen saisi töitä, että Vantaalle valmistuvat asunnot olisivat nykyistä monipuolisempia, että Vantaa olisi yrityksille houkutteleva ja helppo paikka sijoittua, että kaikkia kaupunkilaisia yhdistäisi kokemus siitä, että Vantaa on hyvä paikka elää, kaupunki johon kannattaa jäädä asumaan elämänkaaren eri vaiheissa.

Taloudellista vastuullisuutta on myös se, että ihmisiä autetaan jo ennen kuin ongelmat ehtivät kärjistyä. Vihreät iloitsevat siitä, että tulevien vuosien tuottavuustavoitteiden valmistelussa painotetaan ennaltaehkäisevää otetta. On aina sekä inhimillisesti että taloudellisesti viisaampaa puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Tulevien vuosien säästötavoitteet tulisi nähdä myös mahdollisuutena tehdä asioita paremmin, sujuvammin ja tehokkaammin. On tärkeää, että valmistelutyöhön otetaan mukaan kaupungin työntekijät ja kuntalaiset. Annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa. Parhaat ideat voivat löytyä ruohonjuuritasolta.

Vaikeasta neuvottelutilanteesta huolimatta onnistuimme säilyttämään ensi vuoden budjetissa monia vihreille tärkeitä asioita. Erityisen huojentuneita olemme siitä, että kaupunginjohtajan esittämä, lapsiperheisiin kohtuuttomasti osuva kotihoidontuen kuntalisän poistaminen saatiin tiukoissa neuvotteluissa peruttua. Kuntalisän säilyttäminen oli vihreille kynnyskysymys. Pitäviä taloudellisia perusteluja kuntalisän poistamiselle emme ole saaneet missään valmistelun vaiheessa. Kuntalisän poistaminen olisi perustunut suuriin epävarmuuksiin ja oletuksiin.

Vihreä ryhmä vastusti neuvotteluissa suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksia. Jo nyt hammasterveydestä huolehtiminen jää monella tekemättä siksi, että varaa hammaslääkärissä käymiseen ei yksinkertaisesti ole. Olisi kohtalokasta nostaa maksuja entisestään ja sulkea siten yhä suurempi joukko suun terveydenhoidon ulottumattomiin. Iloitsemme siitä, että tällä erää asiakasmaksujen korotukset saatiin torjuttua.

Kulttuuri rikastaa elämää, tuo lohtua, lisää yhteisöllisyyttä ja auttaa meitä selviytymään myös vaikeista poikkeusajoista. Siksi olemme huolissamme kaupunkikulttuurin leikkauksista. Vantaalla kaupunkikulttuuri toimii jo nyt huomattavasti pienemmillä määrärahoilla, kuin muissa isoissa kaupungeissa. Vaikka vantaalainen kaupunkikulttuuri onkin onnistunut toteuttamaan laadukasta toimintaa erittäin pienillä määrärahoilla, ei vähästä voi loputtomasti leikata.

Yhtenä talouden tasapainottamisen keinona Vantaa aikoo myydä omaisuuttaan. Omaisuuden myymisessä on syytä pitää mielessä se, miten omaisuuden arvo saattaa tulevaisuudessa kehittyä. On sellaisia omaisuuseriä, joiden käyttöarvo tulevaisuudessa voi moninkertaisesti ylittää nykyhetken myyntiarvon. Yksi esimerkki tällaisesta omaisuudesta on Vantaan omistamat saaret Sipoon saaristossa. Saaret ovat sekä luonnon, että virkistyksen kannalta erittäin arvokkaita. Vihreiden mielestä saaria pitäisikin kehittää nykyistä laajemmin vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia.

Meiltä päättäjiltä vaaditaan nyt yhteistä viisautta. Taloudellinen ahdinko luo helposti näköalattomuutta niin meissä yksilöissä kuin yhteisöjen tasolla. Valtuuston tehtävä on osata katsoa ahdingon yli. Meidän on pystyttävä sellaisiin päätöksiin, jotka auttavat kaupungin kriisin yli ja mahdollistavat tulevan kukoistuksen.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen

Lisätietoja:
Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi, 0445840164