Sunnuntaina 18.4.2021 käydään kuntavaalit. Nyt kootaan vaalilautakunnat ja -toimikunnat näihin vaaleihin.

Vaalitoimitsijana toimiakseen ei tarvitse olla puolueen jäsen.

Vaalilautakunnat toimivat varsinaisena vaalipäivänä 18.4. äänestyspaikoilla. Vantaan Vihreillä on lautakunnissa 13 puheenjohtajaa, 12 varapuheenjohtajaa, 43 varsinaista jäsentä ja 68 varajäsentä.

Vaalitoimikunnat kiertävät ennakkoäänestysaikana 7.-13.4. laitoksissa jne. avustamassa äänestämisessä. Vaalitoimikunnissa Vantaan Vihreillä on yksi puheenjohtaja, yksi jäsen ja kaksi varajäsentä.

Kotiäänestystoimitsijat kiertävät ennakkoäänestysaikana 7.-13.4. Vantaan Vihreillä on yksi kotiäänestystoimitsija.

Lautakunnassa ja toimikunnassa toimimisesta maksetaan palkkio. Jäsenelle/varajäsenelle maksetaan 240 e / päivä ja puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle 290 e / päivä. Myös varajäsenet tarvitaan paikalle vaalipäiväksi ja ääntenlaskuun. Palkkiosta pidätetään Vantaan Vihreiden luottamushenkilömaksu 25 % ja normaalit verot oman verokorttisi mukaan.

Edellytyksenä vaalilautakunnassa ja -toimikunnassa toimimiselle on, että a) olet täysi-ikäinen ja b) kotipaikkasi on Vantaa. Puheenjohtajaksi voit hakea, jos olet aiemmin toiminut vaalilautakunnassa.

Ehdokas ei voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi toimia vaalitoimikunnan jäsenenä, varajäsenenä eivätkä kotiäänestystoimitsijoina. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.

Vantaan kaupunki kouluttaa kaikki vaalilautakuntien jäsenet tehtäviin kevään 2021 aikana.

Vaalitoimitsijaksi ilmoittaudutaan lomakkeella:
https://tinyurl.com/vihr-toimitsija-2021

Täytäthän lomakkeen viimeistään ke 6.1.2021.

Lisätietoja:
toimisto@vantaanvihreat.fi