Vantaan Vihreät valitsi syyskokouksessaan lauantaina 12.12.2020 puheenjohtajan ja hallituksen jäseniä vuosille 2021 ja 2022.

Puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin yksimielisesti Hanna Valtanen. Valtanen nousi puheenjohtajaksi ylimääräisessä yleiskokouksessa maaliskuussa.

– Kuluvana vuonna on valmisteltu huhtikuussa käytäviä kuntavaaleja. Keväällä nämä suunnitelmat toteutetaan ja siinä työssä haluan olla mukana, sanoo Hanna Valtanen.

Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kymmenen muuta jäsentä. Kokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Antti Auvinen, Olga Gilbert, Minna Kuusela, Arto Mieskolainen, Hannu Seppänen
ja Sveta Silvennoinen-Hiisku. Lisäksi hallituksessa vuonna 2021 jatkavat Max Mannola, Vaula Norrena, Gurmann Saini ja Sonja Sharma.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Hanna Valtanen, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi
toiminnanjohtaja Minttu Massinen, minttu.massinen@vantaanvihreat.fi