Vantaan uusi yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.1.2021. Vantaan Vihreät iloitsee, että kaupungin kasvu on onnistuttu sovittamaan yhteen luonnon ja viherympäristön säilyttämisen kanssa.

Vantaa kasvaa vuosittain 3000 – 4000 asukkaalla. Nämä asukkaat tarvitsevat asuntoja. Samalla vantaalaiset haluavat myös säilyttää lähimetsänsä ja -puistonsa. Yli kolmasosa Vantaan pinta-alasta onkin metsää, 9400 hehtaaria.

– Kun rakentamista tiivistetään uudessa yleiskaavassa sisäänpäin, hyvien kulkuyhteyksien, rautatien ja tulevan ratikkareitin varteen, tehdään joukkoliikennettä hyödyntävä ja hiilineutraaliustavoitetta tukeva ratkaisu, arvioi yleiskaavatoimikunnan jäsen Minna Kuusela.

Hyvää uudessa yleiskaavassa on satsaaminen viheralueisiin. Uusia luonnonsuojelualueita on kaavassa yli 800 hehtaaria ja kaikkiaan luonnonsuojelualueiden pinta-ala nousee kaavan myötä yhteensä noin 2240 hehtaariin, n. 9,3 prosenttiin kaupungin pinta-alasta. Uusia luonnonsuojelualueita, joista monet Vihreiden esityksestä, ovat kaavassa mm. Vierumäen korpi Korsossa; Tyttömäen, Lamminsuon, Linnaisten ja Sotilaskorven metsät sekä Raappavuoret Länsi-Vantaalla; Lillån-Solbacka Kiilassa sekä Bosbackan metsä Sotungissa.

– Iloitsemme myös kaavaan laaditusta viheryhteysverkostosta, joka huolehtii, että luonto, kasvit ja eläimet pääsevät liikkumaan ja leviämään. Tämä edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä, Kuusela lisää.

Tarkemmassa asemakaavoituksessa on kuitenkin huolehdittava, että asukkaiden rakastamat lähimetsät ja -niityt sekä pellot säilyvät. Lisärakentaminen ja tiivistäminen on aina riski luonnolle. Jokaisella vantaalaisella on oltava edelleen lähimetsä tai muu viheralue.

Uusi yleiskaava suojelee nykyisiä pientaloalueita ja niiden ominaispiirteitä vanhaa yleiskaavaa paremmin. Yleiskaava ei myöskään kumoa voimassa olevia asemakaavoja.

– Yleiskaava on kaupunkilaisia varten ja tiivistymisen rinnalle tarvitsemme myös väljempää kaupunkia vehreine omakotitaloalueineen. Asukkaiden osallistamisen ja vaikutusmahdollisuuksien on oltava jatkossa nykyistä toimivampia ja tehokkaampia, painottaa yleiskaavatoimikunnan jäsen Vaula Norrena.

Maantie 152 eli Kehä IV on yleiskaavassa linjauksena Kiilasta Hämeenlinnanväylälle. Vihreät on koko kaavatyön ajan esittänyt tielle vaihtoehtoista linjausta, joka kulkisi Kesäkylän takaa pitkin Vantaan ja Tuusulan rajaa.

– Kesäkylän asukkaat eivät halua jäädä mottiin moottoritien ja sorakuopan väliin. Eikä kukaan halua että maantie 152 rakennetaan läpi tärkeiden luonnonsuojelualueiden, vaarantaen mm. uhanalaiset sammal- ja simpukka-alueet, toteaa Norrena.

Vihreät vaatiikin, että Vantaan kaupunki edistää yleiskaavaan merkittyä vaihtoehtolinjausta maantien 152 yleissuunnitelmaa tehtäessä.

Lisätietoja:
Minna Kuusela, 044 7143695, minna.kuusela@vantaanvihreat.fi
Vaula Norrena, 041 5105636, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi