Vantaan Vihreät julkisti yleiskokouksessaan uusia ehdokkaita huhtikuussa 2021 käytäviin kuntavaaleihin.

Ehdolle asettuu varavaltuutettu, terveydenhoitaja Eva Tawasoli, joka toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä sekä Vihreiden puoluevaltuuskunnassa.

– Haluan, että Vantaa on hyvinvoiva, houkutteleva ja ekologisesti kestävä kaupunki. Vantaalla on kaikki mahdollisuudet palata pandemiaa edeltävälle kasvukäyrälle eikä nyt ole kurjistavan politiikan aika. Vantaa voi toimia suunnannäyttäjänä ekologisen kestävyyden ja tasa-arvon edistäjänä, Tawasoli taustoittaa ehdokkuuttaan.

Toista kertaa ehdolle lähtee Kari Saari, eläkkeellä oleva diplomi-insinööri Kaivokselasta. Saari toimii Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä ympäristölautakunnan varajäsenenä.

– Minulla on halua ja aikaa tehdä työtä Vantaan hyväksi. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti luonto, ikääntyneiden asiat ja koulutus. Vihreiden ohjelma sopii parhaiten minun arvoihini, sanoo Saari.

Ensimmäistä kertaa ehdolle asettuu kelloseppä Vesa Tulkki Asolasta.

– Olen jo lapsesta asti pyrkinyt kaikessa toiminnassani miettimään asioita ympäristön näkökulmasta. Lienee peruja partioajoista, jolloin syntyi rakkaus luontoa ja luonnossa kulkemista kohtaan. Tämä yhdistettynä koko elämän kestäneeseen musiikkiharrastukseen on luonut ymmärryksen siitä, että kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia ja siksi tasa-arvoisia, kertoo Tulkki ehdokkuutensa taustoista.

Jäljellä olevien ehdokaspaikkojen täytön yleiskokous delegoi kunnallisjärjestön hallitukselle.

Uudet ehdokkaat

Sabina Eerola, Kaivoksela, Gruvsta, opintoasiainpäällikkö, FM, studieadministrativ chef, Fil.mag.
Lassi Heinänen, Korso, pienyrittäjä, vammaisaktiivi
Elena Inkinen, Keimola, keittiöalan työkokeilussa, Vihreiden nuorten aktiivi
Kalle Kivimaa, Viertola, vanhempi ohjelmistosuunnittelija
Kari Saari, Kaivoksela, eläkeläinen, diplomi-insinööri
Emmi Söderholm, Myyrmäki, ylioppilas, järjestöaktiivi
Eva Tawasoli, Tikkurila, terveydenhoitaja ja sote-hallintotieteiden maisteriopiskelija
Vesa Tulkki, Asola, kelloseppä

Kaikki ehdolle nimetyt löytyvät osoitteesta: https://www.vavi.fi/kuntavaalit-2021/ehdokkaat-2021/

Lisätietoja:
puheenjohtaja Hanna Valtanen, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi
toiminnanjohtaja Minttu Massinen, minttu.massinen@vantaanvihreat.fi