Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 8.2. toimikunnan valmistelemaa tuottavuus- ja kasvuohjelmaa.

– Vantaalle on saatava lisää työpaikkoja ja yrityksiä. Ilman vahvaa, kestävää taloutta ajaudumme palvelujen kurjistamisen kierteeseen. Olemme huolissamme palvelujen laadusta ja saatavuudesta kovien menoleikkausten vuoksi. Vihreät haluavat turvata kaupunkilaisten palvelut ja hyvän elämän, painottaa toimikunnan jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen.

– Ratikan rakentaminen olisi mitä parhainta elvytystä nyt. Näin saadaan pitkäaikainen positiivinen vaikutus Vantaan talouskasvuun. Ratikkaa ja palveluja ei tule asettaa vastakkain kaupungin taloudessa. Valtuusto päätti jo 16.12.2019, että ratikkaa ei tule rahoittaa palveluja leikkaamalla, toteaa Vaula Norrena, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.

Vihreä kaupunginhallitusryhmä tulee toistamaan toimikunnan viimeisessä kokouksessa jätetyn pöytäkirjalausuman:

“Vihreät toteavat, että tulevan valtuustokauden talouslinjaukset ovat vaaleissa valittavan valtuuston käsissä. Vihreät korostavat, että talouden tasapainottaminen ei saa johtaa palvelu- ja investointivajeeseen ja siten merkittävien talouspaineiden kasaamiseen tuleville taloussuunnitelmakausille. Talouden tasapainottamisessa on korostettava pysyvää tulopohjan vahvistamista palvelujen leikkausten sijaan. Kärkihankeinvestoinnit eivät saa vaarantaa kaupungin korjausrakentamista ja peruspalveluinvestointeja.”

Lisätiedot:
valtuustoryhmän puheenjohtaja, tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnan jäsen Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi, 0445840164
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Vaula Norrena, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi, 0415105636