Vantaan Vihreät julkisti vaaliohjelmansa 18.4. käytäviin kuntavaaleihin.

– Tavoittelemme Vantaata, joka on hyvä paikka elää kaikenlaisille asukkaille, huolehtii laadukkaista peruspalveluista ja hoitaa talouttaan kestävästi. Ohjelma antaa sisällölliset puitteet niin vaalikampanjalle kuin tulevan valtuustokauden kuntapolitiikalle, ohjelmaa summaa puheenjohtaja Hanna Valtanen.

Vihreä Vantaa torjuu ilmastonmuutosta ja huolehtii lähiluonnosta

Vantaa on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, lisää puurakentamista ja rakentaa tiiviisti raiteiden varteen ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien ääreen. Samaan aikaan Vantaa turvaa lähiluonnon tiivistyvässä kaupunkirakenteessa, lisää kaupunkivihreää, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja korvaa rakentamisen kaupunkiluonnolle ja viheralueille aiheuttaman haitan.

Vihreä Vantaa panostaa kasvatukseen ja koulutukseen

Vantaa takaa jokaiselle lapselle oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja tavoittelee maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä, korjaa sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit, varmistaa riittävän oppimisen tuen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja kaikkien mukana pysymisen.

Vihreä Vantaa huolehtii hyvinvoinnista ja torjuu eriarvoisuutta

Vantaa ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä korjaavien toimien sijaan, purkaa terveydenhuollon jonot ja varmistaa henkilöstön riittävyyden ja varmistaa ikääntyneiden hyvän elämänlaadun. Eriarvoisuutta torjuakseen Vantaa varmistaa kaikilla alueilla peruspalveluiden saavutettavuuden kävellen, pyöräillen tai sujuvasti joukkoliikenteellä, vahvistaa työllisyyttä ja avaa ovia työelämään, torjuu asunnottomuutta ja tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.

Vaaliohjelma on valmisteltu yhteistyössä ehdokkaiden, nykyisten luottamushenkilöiden ja jäsenistön kanssa.

Ohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa: https://www.vavi.fi/kuntavaalit-2021/kuntavaaliohjelma-2021/

Lisätiedot:
puheenjohtaja Hanna Valtanen, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi, 050 568 19 60